Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คลิ๊ก เพื่อแจ้งข้อมูล
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Work & Travel (ปิดรับสมัคร)     คำถามที่พบบ่อยในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ( จากเว็บไซต์ ของสถานทูตอเมริกัน ในประเทศไทย)     Fee     Job & Location     ค่าธรรมเนียมโครงการ     การขอคืนค่าโครงการ     ประเมินความพร้อมตนเองก่อนสมัคร     สมัครออนไลน์     ภาพประทับใจ      ปฏิทินดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA 2018  
 
ค่าธรรมเนียมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมกับ Step การชำระ

งวดที่ 1: ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ   6,000.-  บาท (สงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี)

งวดที่ 2: ค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ            73,900.-  บาท (สงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี)

งวดที่ 3: ค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับระยะทาง  (ชำระได้ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2561)

 

 

หมายเหตุ: 1.ค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1-2 ยังไม่รวม Package Visa 9,500.- บาท (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

               2.ค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1-2 ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กล้บ ขึ้นอยู่กับระยะทางว่าบินใกล้หรือไกล
               3.ราคา Package Visa (Visa + Sevis + Pin) หากสถานทูตอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
               4.Package Visa หมายถึง ค่าบริการกรอก DS-160, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าบริการชำระ Sevis, ค่า Sevis, ค่าบริการนัดวันสัมภาษณ์ 

 


วิธีการชำระค่าโครงการ Work and Travel Best Quality Replica Watches
1. ชำระผ่าน Worantex SCB Bill Payment
  น้องๆ สามารถ Download แบบฟอร์ม การชำระเงิน (Bill Payment) จาก www.worantex.com แล้วนำไปชำระได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยน้องๆ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น(Worantex รับภาระค่าธรรมเนียมแทนน้องๆ)
Download แบบฟอร์ม Worantex SCB Bill Payment ได้ที่นี่  

2.

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร
  น้องๆ สามารถโอนเงินชำระค่าโครงการ, ค่าธรรมเนียม VISA, ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ ดังนี้.-
 
 
ธนาคาร  สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
 

BBL

ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง

ออมทรัพย์

009-0-20-88-77

Kanit Tonpho

K-Bank

ย่อยถนนรามคำแหง

ออมทรัพย์

736-2-6-111-77

Kanit Tonpho

SCB

ย่อย มศว.องครักษ์

ออมทรัพย์

283-2000-13-9

kanit Tonpho


3.

ชำระด้วยบัตรเครดิต
  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเลขที่ Invoice เพื่อเข้าสู่ระบบชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
  หมายเหตุ : *การชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Worantex กำหนด

4.

การชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
   โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเลขที่ Invoice เพื่อเข้าสู่ระบบชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ replicapanerai.net
   การขอคืนค่าใช้จ่าย

     ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ โดยทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการคืนค่าเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สงวนสิทธิ์ในการคืนทุกรณี    
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 6,000.- บาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
การขอคืนค่ามัดจำเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถขอค่ามัดจำเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ 55,900.- คืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    

การขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินเรื่องเอกสารต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถ ขอเงินค่าเข้าโครงการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

   
ในกรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ชำระครบทั้ง 3 งวด จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
การขอคืนค่าวีซ่า, ค่า Sevis และ ค่า Pin Code (จองวันสัมภาษณ์) ไม่สามารถขอคืนได้หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอวีซ่าไปแล้ว และหากต้องการขอวีซ่าใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง    
หากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานที่เกิด หรือ ลายเซ็น ไม่ตรงตามข้อมูลใน Passport จนทำให้ต้องออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 ใหม่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าออกเอกสารใหม่ครั้งละ 6,000.- บาท    
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.