Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คลิ๊ก เพื่อแจ้งข้อมูล
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program   H2B

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับปี 2009 หากมีการเปิดรับในรอบต่อไปทางเราจะทำการแจ้งให้ทราบ
ผู้สมัครท่านใดที่ต้องการสมัครให้ทำการสมัครออนไลน์ไว้ ทางเราจะติดต่อกลับไปถ้ามีการเปิดรับ
โครงการในครั้งต่อไปProgram details:
Positions: fastfood restaurant crew members
Lenght: 9months
Start: October 2009
Salary: 7,50$ / hr
Housing: 300$ / month

Program costs:
Application and paperwork processing: 3,500thb
Job offers: Free of charge upon applicant meeting qualifications and being chosen by employer
Application assistance and pre-departure orientation: 10,000thb
Visa application: 5,500thb
9 months Health insurance: 16,200thb

เป็นโครงการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปจากต่างชาติ ได้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการบริการ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะในด้านการทำงานต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร,สวนสนุก, กอล์ฟคลับ, สกีรีสอร์ท (พนักงานเสริฟ์, ล้างจาน,ทำครัว, ผู้ดูแลเครื่องเล่น, ทำความสะอาด เป็นต้น ) เป็นงานเกี่ยวกับการบริการทั้งหมด ที่ไม่ใช่งานด้านการเกษตร ซึ่ง H 2 B Program ถือเป็นวีซ่าประเภททำงานชั่วคราว หมายถึง งานที่มีความต้องการตามฤดูกาล, มีการจ้างงานเป็นบางช่วง, งานที่มีเปิดให้บริการปีละครั้ง
H2B วีซ่าเป็นงานที่มีขึ้นชั่วคราวาตามฤดูกาล ผู้สมัครโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในสองช่วงเวลา ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์ของนายจ้างและองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
อายุระหว่าง 18 – 40 ปี
มีทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี
จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการของ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
Resume ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมโครงการ(ภาษาอังกฤษ)
จดหมายแนะนำตัวเองถึงตัวแทนนายจ้าง(ภาษาอังกฤษ)
สำเนาหนังสือเดินทาง
หนังสือรับรองทางการศึกษา ( ฉบับภาษาอังกฤษ )
1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าประเภท H-2

   วีซ่าประเภทนี้ถูกแบ่งออกจากวีซ่าประเภท H-2A และ H-2B

a.  ลูกจ้างชั่วคราวประเภทเกษตรกรรมหรืองานบริการเกี่ยวกับด้านนี้อยู่ในประเภทวีซ่า H-2A

b.  ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไปจะอยู่ในวีซ่าประเภท H-2B
 

2. คุณสมบัติทั่วไปที่เข้าข่ายวีซ่าประเภท H-2

a.   การเข้าประเทศของลูกจ้างชั่วคราวคนดังกล่าวนี้จะต้องเป็นการเข้ามาชั่วคราวเท่านั้น

b.  การทำงานจะเป็นการทำงานในระยะสั้นคือ เป็นการทำงานที่ไม่ใช่งานประจำเป็นการถาวร

c.   นายจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถหาแรงงานภายในประเทศสหรัฐฯ ได้แล้ว
 

3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภท H-2B
           นายจ้างจะต้องมีใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานแบบชั่วคราว โดยมีการแสดงข้อความที่ว่าไม่มีแรงงานในอเมริกา ณ ขณะนั้นสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้  อัตราค่าจ้างการทำงานของต่างชาตินั้นจะต้องไม่ต่างจากอัตราของแรงงานชาวอเมริกัน รวมไปถึงกฎการทำงานหรือสภาพการทำงานต่างๆ จะต้องมีความคล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้แล้วตัวนายจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าการขอว่าจ้างแรงงานต่างชาตินั้นจะต้องเป็นการทำงานแบบชั่วคราว หรือ 1 ครั้ง หรือเป็นแค่ช่วงเทศกาลใดๆ ที่จำเป็น มิใช่การว่าจ้างที่มีแนวโน้มแบบระยะยาวหรือต่อเนื่องกันไปนั่นเอง
 

4. การรับเข้าประเทศและการต่ออายุวีซ่า

            วีซ่าประเภท H-2B นี้จะมีอายุในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกิน 1 ปี การต่ออายุวีซ่าทำได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน และการขอวีซ่าประเภทนี้ทำได้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปีสำหรับงานบางประเภทเท่านั้น

5. โควต้าวีซ่าที่เปิดให้กับ H-2B
            สภาคองเกรสได้เซทโควต้าสำหรับวีซ่า H-2B ต่อปีเป็นจำนวน 66,000 ที่ อิมเมเกรชั่นแจ้งไว้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2008ว่าสภาคองเกรสยังไม่ได้แก้ไขในเรื่องของ “แรงงานที่กลับมาทำอีกครั้ง” สำหรับประเภทพรบ. SOSSBA ที่จะมารวมอยู่ในปีงบประมาณ 2009 (ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2007 ถ้าการยื่นเรื่องของการต่ออายุขอวีซ่า หรือการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมของนายจ้าง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อว่าจ้างการทำงานต่างๆ จะไม่รวมอยู่ในโควต้าประจำปี H-2B แต่อย่างไร) แต่ถ้าชาวต่างด้าวคนใดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจากวีซ่าประเภทอื่นมาเป็น H-2 B นั้นจะรวมอยู่ในโควต้าประจำปีอย่างแน่นอน
 

What is the H-2B numerical limit set by Congress?

 

สภาคองเกรสได้กำหนดโควต้าวีซ่าประเภทนี้จำนวน 66,000 อัตราในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2007 ทางสภาคองเกรสก็ยังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ “แรงงานที่กลับเข้ามาใหม่อีกรอบ” ในปีงบประมาณ 2008 ตามพรบ. The Save Our Small and Seasonal Businesses Act of 2005 (SOS Act) ถ้าการยื่นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อวีซ่าของ H-2B หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของการว่าจ้าง จะถือว่าลูกจ้างดังกล่าวนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะอยู่ในโควต้าในขณะนั้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นต่างด้าวแล้วจะทำเรื่องเปลี่ยนเป็นสถานภาพ H-2B จะถือว่าอยู่ในโควต้าของวีซ่าประเภทนี้

 

Why does USCIS authorize more H-2B workers than the statutory limit?

 

ทางอิมมิเกรชั่นได้กล่าวว่าผู้ที่ทำเรื่องขอ H-2B นี้อยู่นอกประเทศ ทางอิมมิเกรชั่นจะส่งเรื่องตอบรับไปยังกระทรวงเกี่ยวกับรัฐ (Department of State) เพื่อทำเรื่องกระบวนการต่างๆ ในส่วนของนายจ้างสามารถตัดสินใจภายหลังจากการยื่นเรื่องถ้าเกิดทางตัวผู้ขอทำเรื่องจะไม่ทำการต่อแล้ว ซึ่งในเคสแบบนี้เองทางกระทรวงเกี่ยวกับรัฐก็จะไม่ออกวีซ่าดังกล่าวนี้ให้ ในส่วนของด้านอื่นๆ บางครั้งตัวบุคคลต่างด้าวนี้ไม่ปรากฏตัวในการเรียกสัมภาษณ์เพื่อที่จะให้เคสผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงเกี่ยวกับรัฐมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครนั้นๆ ถึงแม้ว่าทางอิมมิเกรชั่นจะตอบรับให้บุคคลเหล่านี้ทำงานได้แล้วก็ตาม เช่นเดียวกันกับทางองค์กรเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศที่ด่านเข้าออกในประเทศจะต้องพิจารณาตรวจสอบการเข้าออกประเทศของบุคคลที่ร้องขอวีซ่าดังกล่าวนี้และมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าประเทศก็ได้ เนื่องจากว่ามีผู้สละสิทธิ์ไม่ทำเรื่องต่อเป็นจำนวนมากทำให้ตัวเลขของการขอวีซ่าประเภทนี้ดูเหมือนเกินจำนวนโควต้าหรือเกินที่กฎกำหนดไว้

ขอขอบคุณข้อมูล จาก คุณเอเดียน เมคเวย์ ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านอิมมิเกรชั่น 
จาก web thaitown


 

สอบถามข้อมูลโครงการ H2B เพิ่มเติม โทร 0-2718-7181 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.