Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
 
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลง และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไข ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด เพื่อสิทธิ์และประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึอว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บริษัทฯ คืนเงินค่าโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประสานกับองค์กรต่างประเทศ ระยะเวลาหนึ่ง
โครงการ Training-Internship ในบางกรณีองค์กรแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Agency จัดหาสถานที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะมีการเก็บเงินมัดจำงาน ซึ่งบางกรณีไม่สามารถขอคืนมัดจำได้หากผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบดีว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องรายงานตัวกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้รายงานสถานฑูตสหรัฐอเมริกาต่อไป
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบดีว่า การอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากวีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หมดอายุ ถือเป็นการกระทำผิดกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบดีว่า การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไม่ใช่การไปเป็นแรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับอนุมัติวีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไม่ใช่วีซ่าเพื่อการไปทำงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบดีว่า จำนวนชั่วโมงการฝึกงานที่กำหนดไว้ต่อสัปดาห์ อาจจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง และความเหมาะสมอื่นๆ ที่นายจ้างจะพิจารณา
ในการเลือกเมือง และรัฐ ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้ตัดสินใจจากเมืองไทยแล้ว หลังจากเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว การขอเปลี่ยนเมือง เปลี่ยนรัฐของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถทำได้
เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ควรอ่าน และทำความเข้าใจกับเอกสารต่างๆ ที่องค์กรแลกเปลี่ยน หรือนายจ้าง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงนาม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบดีว่า ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากเกิดปัญหาต่างๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งปัญหา หรือปรึกษาหัวหน้างาน และองค์กรแลกเปลี่ยน
การขอยกเลิกโครงการก่อนกำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถขอ Refund ค่าโครงการคืนได้
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.