Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
Study Abroad
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  อเมริกา   Kilgore College   Community College of Philadelphia   Community College of Spokane   Ivy Tech Community College   Jackson College   Navarro College   Pierce College   Mercer County Community College  
  สวิตเซอร์แลนด์   เรียนต่อวิทยาลัยที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมือง Lucerne   B.H.M.S. University Centre  
 

แนะนำมหาวิทยาลัย Business and Hotel Management School (B.H.M.S.)

Location
Lucerne City, Switzerland
B.H.M.S. Business & Hotel Management School,
Baselstrasse 57, 6003 Lucerne, Switzerland
Tel: +41-41-248-7070
Tel: 02-302-1449  
         

Why B.H.M.S.?
- หลักสูตรการศึกษาอันโดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  เรียน 6 เดือนและฝึกงาน 6 เดือน พร้อมเงินเดือนในแต่ละปีการศึกษา
  พัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะภาคปฏิบัติพร้อมวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยองรับในระดับนานาชาติ
- รองรับเงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2ม168 CHF (75,000-80,000 บาท) ระหว่างการฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับอาชีพการงานในอนาคตของนักเรียน
  ด้วยประสบการณ์ทำงานโดยตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในระดับนานาชาติ
- อาคาร สถานที่ และระบบการดูแลนักเรียนแบบครบวงจร ใจกลางเมือง Lucrene
  เมืองที่เป็นศูนย์กลางยุโรป สวยงาม ปลอดภัย และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
- ช่วยเหลือจัดหางานให้กับนักเรียนหลังเรียนจบการศึกษา
- ประวัติและมาตรฐานยาวนานกว่า 86 ปี ภายใต้ Benedict Education Group กลุ่มการศึกษาชั้นนำของยุโรป


หลักสูตรที่เปิดสอน
BA  Degree ( 36 เดือน)  
Hotel and Hospitality Management or Global Management


  
Diploma
ปี 1
Higher Diploma
ปี 2
BA  Degree
ปี 3
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Diploma
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
• อายุ 17 ½  ปี
• IELTS  ระดับ 5.0 หรือเทียนเท่า

……………………………………………
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Higher Diploma
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
• สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma,ปริญญาตรีปีที่1,หรือเทียบเท่า
• IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า
……………………………………………
 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ BA  Degree
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
• สำเร็จการสึกษาในระดับ Higher Diploma, อย่างน้อยปริญญาตรีปีที่ 2,หรือเทียบเท่า
• IELTS ระดับ 0.6 หรือเทียบเท่า
……………………………………………

 MBA  Degree  (24 เดือน)
 Hospitality Management or Global Management

  
MBA
ปี1
MBA
ปี2
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้


หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ MBA Degree
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
• อายุ 21 ปี
• IELTS ระดับ 0.6 หรือเทียบเท่า
……………………………………………

Master  Degree (12-24เดือน)
Lnternational Hospitality Business Management (incl.Themed Seminars)

  
PG Diploma
ปี1
Master Degree
ปี2 /เข้าโดยตรง
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ PG Diploma
• สำเร็จการศึกษาระดับ Associate Degree,ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 กรณียังไม่สำเร็จปริญญาตรี ควรมีประสบการณการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 IELTS  ระดับ 5.0 หรือเทียนเท่า
……………………………………………
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ  MA Degree
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
สำเร็จการศึกษารับ PG Diploma หรือเทียบเท่า
• IELTS ระดับ 0.6 หรือเทียบเท่า

……………………………………………
Post Graduate Diploma (12 เดือน)
Hospitality Management or Culinary Arts

  
PG Diploma
ปี1
เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ PG Diploma
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
 กรณียังไม่สำเร็จปริญญาตรี ควรมีประสบการณการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 IELTS  ระดับ 5.0 หรือเทียนเท่า
……………………………………………

BA Degree (36 เดือน)
Culinary Arts
 
 
Diploma
ปี1
Advanced Diploma
ปี2
BA Dagree
ปี3
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
 
 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Cullnary Diploma
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
• อายุ 17 ½  ปี
• IELTS  ระดับ 5.0 หรือเทียนเท่า
……………………………………………
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Cullnary Advanced Diploma
• สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma,มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
• ควรมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณการด้าน Cullnary อย่างน้อย 1-2 ปี
 IELTS  ระดับ 5.0 หรือเทียนเท่า
……………………………………………
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Cullnary BA Dagree
สำเร็จการศึกษาระดับ Cullnary Advanced Diploma
• ควรมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณการด้าน Cullnary อย่างน้อย ปี
• IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

 
Fees 2016 Course Fee Application Fee Shared Standard
Accommodation
Meals Plan Operating Expense* Total Fee CHF
Bachelor Program
1st Year Diploma
2ndYear Higher Diploma
3rd Year Bachelor Degree
 
19,100
20,100
21,100
 
400
400
400
 
3,600
3,600
3,600
 
1,800
1,800
1,800
 
2,000
2,000
2,000
 
26,900
27,900
28,900
MBA Program
1st Year MBA
2nd Year MBA
 
21,100
17,500
 
400
 
3,600
3,600
 
1,800
1,800
 
2,000
2,000
 
28,900
24,900
MSc Degree 21,100 400 3,600 1,800 2,000 28,900
Culinary Program
1st Year Diploma
2nd Year Advanced Diploma
3rd Year Bachelor Degree
 
18,100
18,100
19,100
 
400
400
400
 
3,600
3,600
3,600
 
1,800
1,800
1,800
 
2,000
2,000
2,000
 
25,900
25,900
26,900
Postgraduate Diploma Culinary 19,100 400 3,600 1,800 2,000 26,900
Postgraduate Diploma Hospitality 21,100 400 3,600 1,800 2,000 26,900
Graduate Certificate 11,700   1,800 900 500 14,900
University English Foundation 4,400   1,800 900 500 7,000
*Included in the Operating Expense:
- Mandatory health & medical insurance for 12 months.
- Industry placement service.
- Airport pick-up (for new students only).
- Registration and enrolment fees.
- Visa, B-permit and local tax.
- Access to e-libray and internet.
-Excursions and fieldtrips.
- Job placement upon graduation.
                    
                                     
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.