Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP รุ่นที่ 14   ประกาศสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา รุ่นที่ 14 ประจำปี 2025-2026  
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน   การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)   รุ่นที่ 10 (ปี 2021-2022)   รุ่นที่ 11(ปี 2022 - 2023)   รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024  

 

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา 
AYP (High School Academic Year Program in America and Canada) 
รุ่นที่ 14

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP Thailand/บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 14 ประจำปี 2568-2569 ตามรายละเอียด ดังนี้.-

ประเภททุน

1. ทุนสมทบ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ทุนละ 30,000.-บาท จำนวน 2 ทุน
2. ทุนสมทบ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ทุนละ 20,000.-บาท จำนวน 5 ทุนน
3. ทุนสมทบ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ทุนละ 10,000.-บาท จำนวน 5 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 1. ทุนทุกประเภท นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องจองตั๋วเครื่องบินผ่านโครงการฯ เท่านั้น
 2. ทุนดังกล่าว เป็นทุนเฉพาะสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าโครงการ ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP)
 1. สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ AYP-Test หรือข้อสอบอื่นๆ เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 2. สอบออนไลน์ และหรือสอบตรงที่สนามสอบ โดยนักเรียนผู้สมัครทุนสามารถติดตามได้จากประกาศจากโครงการ
 3. จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า
 4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เผยแพร่แนวข้อสอบเก่า หรือตัวอย่างข้อสอบเก่า แก่ผู้สมัครสอบชิงทุน
 5. นักเรียน 1 คน สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง โดยจะต้องสมัครและจ่ายค่าสมัครสอบใหม่
 1. ทุนที่ 1 - ได้คะแนน 80% ขึ้นไป 
 2. ทุนที่ 2 - ได้คะแนน 70% ขึ้นไป 
 3. ทุนที่ 3 - ได้คะแนน 60% ขึ้นไป 
 • นักเรียนที่สอบได้คะแนนตามข้างต้น จะต้องสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทัศนคติเบื้องต้นต่อโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และจะต้องสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน และหรือตัวแทนสายการบิน-ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่มอบทุน
 • ผู้สอบผ่าน จะต้องลงทะเบียนยืนยันการรับทุน จำนวน 20,000.-บาท ภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผลสอบ หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • หลังสอบเสร็จ/ประกาศผลการสอบ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อสอบ-คำตอบ ทุกกรณี การประกาศผลคะแนน, ประกาศผลทุนจากทางโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP

 1. นักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุนจะต้องอ่านเงื่อนไข-ทำความเข้าใจในเงื่อนไข และยอมรับในเงื่อนไขทุน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา
 2. นักเรียนที่ได้รับทุน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุน อาทิ ค่าโครงการ, ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
 3. ระหว่างเข้าร่วมโครงการนักเรียนที่ได้รับทุน จะต้องแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป อาทิ จัดส่งภาพถ่าย/วีดีโอ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ และหรือแชร์โพสระหว่างเข้าร่วมโครงการที่เพจของโครงการ เป็นต้น 
 4. นักเรียนที่ได้รับทุนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป อาทิ รวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกิจกรรมแคมป์ สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นถัดไป
 5. นักเรียนที่ได้รับทุนต้องมีประวัติ และหลักฐานการฉีดวัคซีน เป็นไปตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด พร้อมกับจัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด
 
คุณสมบัตินักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน
 1. มีสถานภาพเป็นนักเรียน 
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 - ม.5 
 3. มีอายุไม่เกิน 18 ปี ณ วันเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 4. เกรดเฉลี่ย สะสมที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.5 
 5. สามารถแสดงประวัติการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงปัจจุบันได้
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน(สามารถดูได้จากเอกสาร หรือเว็บไซต์ของโครงการฯ)
การสมัครสอบชิงทุน
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www. worantex.com หรือ www.aypthailand.org หรือ Line @aypthailand
สมัครสอบชิงทุน  
 
 
การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน
ชำระค่าสมัครสอบชิงทุน 200.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ สามารถโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ และแนบหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้.-
 • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ นักเรียนต้องอ่านรายละเอียด/เงื่อนไขทุน ก่อนชำระเงิน
 • ส่งหลักฐานการโอนชำระค่าสมัครสอบ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครทางไลน์ ID : @aypthailand 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน
 • นักเรียนที่ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ภายใน 1-2 วัน นับจากวันยืนยันการชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์หรือสื่อ Social ของโครงการ
กำหนดสอบ/การประกาศผลสอบ
 1. กำหนดสอบเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า
 2. การสอบเป็นแบบออนไลน์ หรือสอบที่สนามสอบ ขึ้นกับสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนั้น  
 3. ประกาศผลสอบหลังจากสอบเสร็จสิ้น หรือภายใน 2-3 วันทำการ ทางเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อ Social Media ของโครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่โครงการฯ แจ้งผลการสอบแก่นักเรียน-ผู้ปกครอง  
กำหนดสอบครั้งต่อไป
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
 
ดูรายละเอียดทุน
ดูรายละเอียดโครงการ
 


 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.