Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ติดตามทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 14 เร็วๆ นี้
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP รุ่นที่ 13   ประกาศสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา รุ่นที่ 13 ประจำปี 2024-2025  
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน   การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)   รุ่นที่ 10 (ปี 2021-2022)   รุ่นที่ 11(ปี 2022 - 2023)   รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024  
 AYP (High School Academic Year Program in America) 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  AYP จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกัน Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะจัดหาโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น
 

 

สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้ มี ดังนี้.- 
 • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 • นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ(กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 • พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
 • ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ศึกษาเเละวัฒนธรรม และวัฒนธรรม ตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 • มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง นักเรียนที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)  
สิ่งที่ Worantex Education มอบให้นักเรียน: มีดังนี้.-
 • นักเรียนจะได่รับคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 
 • จัดกิจกรรมเข้าแคมป์ เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา และด้านอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนการดินทาง
 • ช่วยดำเนินการในการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน 
 • จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ทั้งไป-กลับ
 • ประสานงาน และเป็นตัวแทนนักเรียนระหว่างองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินการจัดหาสถานที่เรียน และครอบครัวอุปถัมถ์
 • ช่วยเหลือ และแนะนำนักเรียนเมื่อเดินทางเดินทางกลับ ในการเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป
 • สนับสนุนทุนส่วนลดค่าโครงการ และหรือทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน สำหรับนักเรียนที่สนใจ และผ่านการทดสอบ

 

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.