Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 13 ปี 2024-2025 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2023 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบแบบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Work & Travel     FAQ Sheet: About the Summer Work/Travel Program     Fee     Job & Location     Pay     Refund     Work and Travel USA     Apply     Gallery  
 

USA Program: Work & Travel

 Summer “Work and Travel” in USA perfectwatches.me

 The “Work and Travel” program is a cultural exchange opportunity offered to Thai University student which is to give the students a chance to learn about Americans’ livelihood and culture. This program emphases on temporary practical jobs in the Summer school breaks. According to American laws, Thai students who participate in W&T Programs can work for a period of 2-4 months which must be within the student’s school break only. Furthermore, students are allowed to  travel in USA  for a period of 30days following the end of their employment.

 Summer “Work and Travel” in USA are J-1 programs that are regulated and controled under the American’s department of states; whose laws are structured and maintained through department of States official sponsors. These programs do not allow employment in the cheap labor market. The applicants must be bona-fide students and be pre-screened for English level and willingness to be part of a cultural exchange program.

 Program’s period

For regular Thai students start on May - Auguest. 

 Purpose of the Program

Allow students to use their summer in a useful way.

Allow students to develop their English language skills.

Enable Thai students to learn about Americans’ work culture and bring/share their experience once back to their home country.

Give an opportunity for the students to travel in USA.

 Specification of Registration (Attribute of applicants):

Single status and Thai nationality (or international student studying in Thailand)

Age between 18-28 years old

Applicants must be bona-fide student enrolled for a Bachelor’s or Master’s Degree.

 Average GPA not lower than 2.00

Good English communication skill and human relationship

Good Vision toward working and ready work hard

 Work information

Work place in the spring time are usually service oriented or in seasonal market such as theme park, national park, resort, hotel, etc…

  Theme park; Food service, Game operator, Ride Operator, Merchandise, Ground Area Host& Hostess

 National park; Front desk, Food service, Merchandise, Housekeeper, Kitchen hand, Server

  Restaurants: get to work as a crew staff at different positions within a restaurant or fast food.

 Type of Accommodation

Accommodation is to  be arranged by the employer. It can be an apartment, shared house, home stay, or dormitory; students have the responsibility to pay related fees according to their employment contract. However, all types of housing are affordable and at reasonable prices.

  By participating in the work & travel program, students will receive:

Wages between $6 - $10 per working hour, overtime paid +50%. Tip and  commissions policies are to be included on the offer letter. Students must work 2 – 4 months, In addition, students will be receiving a certificate from a foreign organization and are able to travel after training for one month period.

 Step of Applying for Work & Travel program

 Fill in the application of Work and travel program with Worantex Thailand.

2 inches Picture.   Tag Heuer Replica Watches

Photocopy of Identification Card.

Registration fee of  350 baht. (Now Free)

2nd Step of examination

 Participants will have to pass Pre-test of English.

Participants will have to pass Interview arranged by Worantex.

3rd Step of applying (First Round) 

 Additional Service fee of 3,000 baht (Non-Refundable) for sending documents to foreign organization for implementing DS-2019 form.

4th Step of applying (Second Round)

Program fee 56,000 baht before interview with foreign organization. 

Prepare documents for DS-2019 form

Prepare to interview with your employer that come from the US in Job Exhibition.

Implement the documents to require VISA

Booking Airplane ticket and prepare to pay for deposit fee THB ฿2,000 and pay for remaining within 7 days after receive VISA approval. (Do not pass VISA, return your deposit fee)

VISA Interview

Orientation for prepare before flight and train about culture and program rules.

Take VISA and Airplane Ticket  

Depart to USA as Work and Travel in USA program

 Documents for DS-2019 form

Photocopy of the first page of passport that have useful life at least 6 months after apply to VISA 2 photocopy.

2x2 inch 2 color pictures, white background (mere 6 months)

A original and a photocopy Transcript (English)

A original and a photocopy Student Certificate (English)

Work and Travel Application and a photocopy

 Resume describing the followings:

Education Background

Work Experiences

Skill / Interests / Activities

 Original and a photocopy Introductory Letter and describe about Specific Skills and Work Experience (Unlimited length)

 One original and a photocopy Motivation Letter and describe about what your motivation does participate in program? That is a part in job selection

 Personal Information

 

Documents needed in applying for the visa

 

Passport valid for a period of 6months after the end of the J-1 visa

 

 Two photographs 2 x 2 inches square which show the applicant facing straight ahead, with head centered in the frame and ears exposed. The photo must be on a plain white background and had been taken at least 6 months ago.

 

 

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาตัวจริง 1 ฉบับ

A real status student certificate

 

ใบรายงานผลการเรียน ( Transcript ) ตัวจริง 1 ฉบับ

Original transcript

 

หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช่จ่าย หรือถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่นทะเบียนการค้า / หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนได้

Proof of financial funding from sponsors. If you have your own business you can  submit the business registration.

 

สมุดบัญชีตัวจริง หรือถ้าเป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริง

The real account life book if it is the account current , you can use Bank Statement which is retrospective 6 month.

 

สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ชุด

A copy of census registration and a copy of identify of the student

 

สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด

A copy of census registration and a copy of identify of the parents

 

 

หนังสือรับรองสถานที่ทำงานและสถานที่พักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (พี่ ๆ ทีมงาน Worantex จะจัดการเอกสารนี้ให้)

The certificate which has detail of work place and the residence in the States.

 

สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเทอมล่าสุด พร้อมตัวจริงให้ถือไปในวันสัมภาษณ์กับกงสุล

 

 

เอกสาร DS160 ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

The Complete all required Department of State application forms
DS-160

 

 
การขอคืนค่าใช้จ่าย
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจาก Worantex Education  ได้จัดส่งเอกสารให้องค์กรแลกเปลี่ยน จัดทำ DS-2019 แล้ว และหรือ Worantex Education ได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้องค์กรต่างประเทศแล้ว จะได้รับเงินคืนค่าโครงการ 650 USD ทั้งนี้ จะต้องรอให้ทางองค์กรแลกเปลี่ยนคืนเงินมาก่อน บริษัทฯ จึงจะคืนให้นักศึกษาต่อไป
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ หลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จะได้รับเงินคืนค่าโครงการทั้งหมด 650 USD( ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าเข้าร่วมโครงการ (Registration) 350.-บาท และค่า Additional Service 3,000.-บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ** ) ทั้งนี้ จะต้องรอให้ทาง องค์กรแลกเปลี่ยนคืนเงินมาก่อน บริษัทฯ จึงจะคืนให้นักศึกษาต่อไป
ในกรณีที่นักศึกษาตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ และหลังเดินทางเข้าร่วมโครงการแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้
ในกรณีที่ชำระค่าโครงการด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ จะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 
การขอคืนค่าใช้จ่าย
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจาก Worantex Education  ได้จัดส่งเอกสารให้องค์กรแลกเปลี่ยน จัดทำ DS-2019 แล้ว และหรือ Worantex Education ได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้องค์กรต่างประเทศแล้ว จะได้รับเงินคืนค่าโครงการ 650 USD ทั้งนี้ จะต้องรอให้ทางองค์กรแลกเปลี่ยนคืนเงินมาก่อน บริษัทฯ จึงจะคืนให้นักศึกษาต่อไป
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ หลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จะได้รับเงินคืนค่าโครงการทั้งหมด 650 USD( ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าเข้าร่วมโครงการ (Registration) 350.-บาท และค่า Additional Service 3,000.-บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ** ) ทั้งนี้ จะต้องรอให้ทาง องค์กรแลกเปลี่ยนคืนเงินมาก่อน บริษัทฯ จึงจะคืนให้นักศึกษาต่อไป
ในกรณีที่นักศึกษาตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ และหลังเดินทางเข้าร่วมโครงการแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้
ในกรณีที่ชำระค่าโครงการด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ จะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 
ค่าธรรมเนียมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ควรทราบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ชำระค่าสมัคร 350.-บาท
- ค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ (ช่วงนี้ฟรี)
2. ชำระค่าลงทะเบียน(Additional service)
จำนวน 3,000.-บาท 
(Non-refundable) ( รอบ 1 )
- ค่ายื่นเอกสารให้กับองค์กรต่างประเทศพิจารณาเพื่อยื่นขอเอกสาร DS – 2019
- การจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA
- ค่าลงทะเบียนจองวันสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำบริการ และช่วยเหลือในการเตรียมยื่นเอกสารขอวีซ่า ประเภท J-1
- ค่าจัดการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และกฎระเบียบของโครงการ
- การบริการช่วยเหลือเรื่อง Tax Refund หลักจากสิ้นสุดโครงการ
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 56,000.-บาท ( รอบ 2 )
  จำนวน 650 USD ( Refundable )
- ค่าเข้าร่วมโครงการและจองงาน
- ค่าส่งเอกสารด่วนข้ามประเทศ
- ค่าดำเนินการ ประสานงานระหว่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ DS2019
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ โดยบริษัทประกันของประเทศ สหรัฐอเมริกา (SITE)
- ค่าจัดหาสถานที่ทำงานโดยองค์กรต่างประเทศ (Placement Fee) ค่าดำเนินการจัดหาที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา (ยังไม่รวมค่าที่พัก)
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1)  9,500.-บาท
และ ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee) 1,200.- บาท
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสถานฑูตอเมริกา รวมค่า Pin Code, ค่า ปณ.อีเอ็มเอส
5. ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ( 2,000.-บาท ) + ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยประมาณ 30,000.-บาท ถึง 50,000 บาท แล้วแต่สายการบินและเส้นทางบิน
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวช่วงแรก สำหรับค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณ 500 - 1,000 USD
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมขอ DS-2019 ใหม่ 150 USD ในกรณี DS-2019 หาย
รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม
รอบที่ 1 ชำระค่า Additional service 3,000.-บาท ชำระทันทีหลังผ่านการสัมภาษณ์กับ Worantex Education
รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 56,000.-บาท เพื่อยื่นเอกสารให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณาเอกสาร DS – 2019 หรือชำระหลังจากผ่านการสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง
รอบที่ 3 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee) 1,200.- บาท 
และ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1) 9,500.-บาท จะเรียกเก็บก่อนการยื่นวีซ่า ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี 
ค่าประกันที่พัก จะแจ้งจำนวนที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง ตั้งแต่ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560
ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000.-บาท ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
ชำระค่าตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วันหลังจากผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า กับทางสถานฑูตอเมริกา เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : การชำระเงินต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือองค์กรระหว่างประเทศ หากนักศึกษา ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรอบที่ 2 ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะ สละสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที
สามารถชำระค่าโครงการ  Work & Travel  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ 4 วิธี ดังนี้.-
1. ชำระด้วยฺระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วิธีนี้เหมาะสมหรับนักศึกษาต่างจังหวัด เพราะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม Online ทาง Worantex  Education เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Online แทน สามารถ Print Bill Payment ไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

 Download แบบฟอร์ม Worantex SCB Bill Payment ได้ที่นี่  
2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ เข้าบัญชีกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ดังนี้.-
นายคณิต ต้นโพธิ์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )
  เลขที่บัญชี 283-2-00013-9
  สาขาย่อย มศว. องครักษ์ (ประเภทบัญชี ออมทรัพย์)
นายคณิต ต้นโพธิ์
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่บัญชี 009-0-20-88-77
  สาขาย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง(ประเภทบัญชี ออมทรัพย์)
นายคณิต ต้นโพธิ์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  ลขที่บัญชี 736-2-61-11-77
  สาขาย่อยถนนรามคำแหง (ประเภทบัญชีออมทรัพย์)
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต เจ้าของบัตรต้องมาชำระด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทฯ เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง

4. ชำระด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์  ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลขที่ Invoice ใส่ในช่องด่านล่าง เข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2023 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.