Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  Canada   Work & Study in Canada Program (Vancouver / Toronto )   Gallery   Thank you Nong Nui   
  ๊UK   Work and Study Program in UK   Study and Work Program in UK   Gallery  
  Austrelia   Work and Study in Australia   Gallery  
  USA   Learn English at Zoni New York City   

 Welcome To Work and Study in London UK
      

Institute: United International College
Location: London, UK


          UIC มี 9 ห้องเรียน และมีนักเรียนราว ๆ 300 คน หรืออาจมากถึง 400 คนในช่วงฤดูร้อน ช่วงที่มีนักเรียนมาก ๆ นั้น ทาง UIC จะไปใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย Westminster ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 14 คน มาจากหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว อีกหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอีกหลักสูตรหนึ่งคือ Study & Work Program โดยหลักสูตรของ UIC นั้น ได้รับการรับรองจาก English UK และ Home Office (หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ) จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารจากโรงเรียน (visa letter) จะไม่เป็นปัญหาเมื่อยื่นขอวีซ่า

Study & Work Program 

           สำหรับโครงการ Study & Work นั้น ทุก ๆ ปี ทาง UIC มีเข้าร่วมโครงการกว่าพันคน UIC ทำงานกับนายจ้างกว่า 800 แห่ง แต่ละแห่งสามารถรับนักเรียนเข้าทำงาน 2-3 ตำแหน่ง จึงมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 พันตำแหน่ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทาง UIC เป็นผู้ดำเนินการจัดหางานให้กับนักเรียนด้วยตนเอง ไม่ได้ใช้ตัวแทน จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถดูแลนักเรียนได้โดยตรงและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ลักษณะของโครงการ Study & Work

 1. เรียนหลักสูตร Work Skills ที่ UIC ลอนดอน โดยจะเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรจะเข้าทำงาน โดยมากเป็นงานทางด้านโรงแรม ตำแหน่งงานจะเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร แม่บ้าน (งานซักรีด ทำความสะอาด) ผู้ช่วยในครัว พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นหลัก
 3. สำหรับโปรแกรม Work and Study UK และโปรแกรมเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตาม UKBA ดังนี้ 
 4. ทาง UIC จะเป็นผู้จัดหานายจ้างให้กับนักเรียน ซึ่งระหว่างที่เรียนภาษาอยู่ จะมีนายจ้างมาสัมภาษณ์งานถึงที่ โดยการันตีให้ว่านักเรียนทุกคนจะได้งานทำ
 5.  นักเรียนไม่สามารถเลือกเมืองที่ต้องการทำงาน องค์กร และตำแหน่งที่จะทำงานได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน มีส่วนมากในการกำหนดงานที่จะได้ทำ
 6. เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วนักเรียนจะได้รับ Certificate จาก Edexel โดยนักเรียนจะต้องจัดทำรายงานในช่วงฝึกงาน และจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนอีก 1 สัปดาห์ ก่อนจบโครงการ
 7. หมายเหตุ: หากคะแนน IOEFL IBT ไม่ถึงตามกำหนดดังกล่าว ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ค่ะ นอกจากจะเรียนอย่างเดียวในประเภทวีซ่า Student visitor visa ซึ่งไม่สารถทำงาน Part time ได้เลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 18-35 ปี 
 2. ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครอย่างน้อย Intermediate (IELTS 5.0) ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกงาน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนัดเข้ามาทดสอบได้ที่สำนักงาน Worantex
 3. ผู้สมัครต้องมีความขยัน อดทน สามารถทำงานหนักได้

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาเรียน ก่อนเริ่มฝึกงาน
ระยะเวลาฝึกงาน
ระยะเวลาเรียน หลังจากฝึกงาน
ค่าใช้จ่าย
11 สัปดาห์
12 สัปดาห์
1 สัปดาห์
£2,746
23 สัปดาห์
24 สัปดาห์
1 สัปดาห์
£3,728

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 1. ค่าสมัคร ของทางโรงเรียน UIC
 2. ค่าเรียนหลักสูตร Work Skills ตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. ค่าที่พักกับครอบครัวห้องคู่ พร้อมอาหารเช้า ในช่วง 4 สัปดาห์แรก
 4. ค่าจัดหางาน
 5. ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)

ที่พัก 

           ระหว่างที่เรียนนั้น นักเรียนสามารถพักกับ Host Family ซึ่งจัดหาให้โดยโรงเรียน (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่กับค่าธรรมเนียมแล้ว) หรือถ้าต้องการที่พักแบบอื่น ทางศูนย์ฯ ก็สามาถจัดหาให้ได้ และถ้ามีที่พักเองอยู่แล้ว ก็สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปได้ ส่วนช่วงที่ทำงานนั้น นายจ้างจะจัดหาที่พักให้ โดยจะหักออกจากค่าจ้าง (ประมาณ £40-80 ต่อสัปดาห์)

ค่าจ้าง
           อัตราค่าจ้าง เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศอังกฤษ และจะต้องถูกหักภาษีเงินได้  7%

 • อายุ 18-22 ปี ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ  £4.77 ต่อชั่วโมง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ  £5.73 ต่อชั่วโมง
คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 
 • ถ้าอยากได้ตำแหน่งงานดีที่ เช่นพนักงานต้อนรับ น้อง ๆ ต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เก่ง โดยสามารถไปเริ่มเรียนด้วยหลักสูตร General English ก่อนเริ่มโปรแกรม Study & Work เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะหากภาษาอังกฤษไม่ดีแล้ว มักได้งานที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนักเช่น งานทำความสะอาด ผู้ช่วยในครัว เป็นต้น
 • ต้องอดทน มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ เนื่องจากเป็นการทำงานจริง ๆ ไม่ใช่แค่ฝึกงาน เราจึงเป็นพนักงานคนหนึ่งไม่ใช่นักเรียน
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 1. Application on-lines ผ่าน Website
 2. ส่ง Resume พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับทาง Worantex 3,500 บาท
 3. ทำข้อสอบกับทาง UIC Test ( Writing & Grammar Section )
 4. ผลสอบ TOEFL IBT OR IELST
 5. ตรวจ IOM ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการนัดให้ แต่ตัวผู้เข้าร่วมโครงการต้องไปตรวจด้วย    ตัวเอง
 6. เตรียมสอบสัมภาษณ์กับทาง UIC London by Skype
 7. ชำระค่าเรียนและค่าลงทะเบียนเรียนกับทาง UIC
 8. เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า
 9. เข้าสัมภาษณ์กับสถานฑูต
 10. เดินทางเข้าร่วมโครงการ
เอกสารที่ใช้ในการตรวจ IOM
 1. passport พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังขาว (รูปเดียวกับที่ใช้ขอวีซ่า)
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าโครงการ มี ดังนี้.-
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยวและเดินทางไปทำงานที่อังกฤษ
 3. ค่าตรวจ IOM
 4. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. ค่ายื่นขอวีซ่า  
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.