Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2022 ทางออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP รุ่นที่ 12   ประกาศสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนานาดา รุ่นที่ 12 ประจำปี 2023-2024  
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน   การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 11 ปี 2565-2566  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)   รุ่นที่ 10 (ปี 2021-2022)   รุ่นที่ 11(ปี 2022 - 2023)  

ประกาศสอบชิงทุน/สอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

(High School Academic Year Program in America)
(AYP) รุ่นที่ 11

ประจำปี 2022-2023 

ภาพบรรยากาศการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP 

องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP และบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการนักเรียนแลเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 11 กำหนดเดินทางเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยแบ่งเป็นทุน 4 ประเภท ดังนี้.-

 1. ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน มูลค่า 400,000.-บาท(ทุนประเภท ก.) จำนวน 1 ทุน สอบแบบปกติที่สำนักงานโครงการฯ กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว ไม่มีการสอบออนไลน์ 
 2. ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 20,000.-บาท(ทุนประเภท ข.)  จำนวน 10 ทุน สามารถนัดสอบออนไลน์ได้
 3. ทุนสมทบค่าโครงการ มูลค่า 10,000.-บาท(ทุนประเภท ค.)  จำนวน 10 ทุน สามารถนัดสอบออนไลน์ได้
 4. ทุนสบทบค่าโครงการ+ค่าตั๋วเครื่องบิน จากผู้ปกครอง เต็มจำนวน (ทุนประเภท ง.)  จำนวน 10 ทุน สามารถนัดสอบออนไลน์ได้
กำหนดการสอบชิงทุน
 1. เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าทางโครงการฯ จะมีประกาศปิดรับสมัคร
 2. ทุนประเภท ก. จัดสอบเป็นรอบๆ ครั้งต่อไปจัดสอบวันที่ 18 ธันวาคม 2564
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(20 คน) สำหรับทุนประเภท ก(ติดตามได้จากประกาศของโครงการฯ)
 4. กำหนดสอบรอบสอง และหรือสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความ สำหรับทุนประเภท ก  (ติดตามได้จากประกาศของโครงการฯ)
 5. ประกาศผลผู้ได้รับทุน ประเภทที่ ก (ติดตามได้จากประกาศของโครงการฯ) ทุนประเภท ข, ค  และ ง ประกาศผลหลังจากสอบเสร็จ หรือภายใน 1-2 วัน
 6. ประกาศผลคะแนนหลังการสอบเสร็จสิ้น หรือภายใน 2-3 วันทำการหลังวันสอบ สามารถติดตามผลสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทาง Social Media ของโครงการฯ  
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุน
 1. มีสัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
 3. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์(ในวันเดินทางเข้าร่วมโครงการปี 2565)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.50 ขึ้นไป(ยังไม่ต้องแสดงเอกสารในขั้นตอนสมัครสอบชิงทุน)
 5. สามารถแสดงประวัติการฉีดวัคซีน(สมุดการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงล่าสุด(ยังไม่ต้องแสดงเอกสารในขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน)
 6. ผู้ปกครองอนุญาตและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสนับสนุนเงินทุนส่วนที่ไม่รวมอยู่ในทุน
คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักเรียนที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ หลัง
จากได้รับทุน
 1. สามารถแสดงผลการเรียน(Transcript) 3 ปีย้อนหลัง 
 2. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 3. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 4. มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด จัดสอบโดยองค์กรนักเรียนแลกปลี่ยน AYP หรือบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา​
 6. มีประวัติเป็นเอกสารการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิด ตามประเภทวัคซีนที่องค์กรต่างประเทศกำหนด
การสมัคร และการชำระค่าสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP)
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่าง
 2. ชำระค่าสมัครสอบ 200.-บาท(เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ)ตามเลขที่บัญชีที่กำหนด ภายใน 2 วัน นับจากวันสมัครออนไลน์
 3. แนบหลักฐานการชำระค่าสมัครมาทางไลน์ไอดี @aypthailand พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล+โรงเรียน มาด้วย
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในหน้าเว็บ www. worantex.com
 5. เดินทางมาสอบ ณ สถานที่่สอบที่กำหนด สำหรับทุนประเภท ก หรือนัดสอบออนไลน์ สำหรับทุนประเภทอื่น
 
สมัครสอบทางออนไลน์ ได้ที่ 
 
ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ


 

กำหนดการสอบ ครั้งต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม  2564   

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ที่ 

 

สถานที่สอบ
สำนักงานโครงการฯ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ดูแผนที่ 

 
ข้อสอบข้อสอบ ELTiS Test ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหรือข้อสอบ W-Test(ข้อสอบภายใน จัดเตรียมโดยคณะอาจารย์ของโครงการฯ)
 
ประกาศผลการสอบ
 • ทราบผลการสอบทันที หรือภายใน 1-2 วันทำการหลังจากสอบ
 
รายละเอียดทุนสนับสนุน สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP สหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 11)
   
 
ระเภททุน ทุนที่ได้รับ มูลค่า จำนวนทุน
ประเภท ก ทุนฟรี เต็มจำนวน ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 400,000.- 1
ประเภท ข ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา 20,000.- 10
ประเภท ค ทุนสมทบ ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 10,000.- 10
ประเภท ง สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ทุนสมทบจากผู้ปกครองเต็มจำนวน 400,000.-บาท - 10
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทุนประเภท ก เป็นทุนฟรีค่าโครงการเต็มจำนวน สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา(ทุนประเภท ก ไม่รวมค่าธรรมเนียม VISA J1, ค่าประกันภัย-ประกันสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน(SEVIS FEE), ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ)
 • ทุนทุกประเภท นักเรียนที่ได้รับทุนต้องจองตั๋วเครื่องบินผ่านโครงการฯ เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการ การเดินทางของนักเรียน
 • ทุนประเภท ค ใช้เป็นส่วนลดค่าโครงการ สำหรับค่าโครงการงวดสุดท้าย
 • นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบชิงทุน ประเภทเดียว หรือ 2-4 ประเภท ได้ 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP)

 • รอบแรก : คะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ W-Test หรือข้อสอบ ELTiS Test หรือข้อสอบอื่นๆ

 • รอบสอง : (เฉพาะนักเรียนที่สมัครทุนประเภท ก) คะแนนสอบข้อเขียนรอบสอง และหรือสอบสัมภาษณ์ และหรือคะแนนการเรียงความภาษาอังกฤษ (วัดระดับภาษา, บุคลิกภาพ และทัศนคติ)

 
ประเภททุน หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุน

ทุนประเภท ก

 

 • ได้คะแนน 85% ขึ้นไป (คัดจากผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์สูงสุด 10 ลำดับแรก) จากผู้ทำคะแนนได้ 85% ขึ้นไปจำนวนมากกว่า 20 คน เพื่อเข้ารับการสอบรอบสอง และหรือสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความ 
 • ผู้ที่ทำคะแนนสอบรอบสอง และหรือสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับทุนประเภท ก โดยจะไม่นำคะแนนรอบแรกมาพิจารณา
 • ผู้ที่ทำคะแนนได้ 85% ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับทุนประเภท ก สามารถขอรับทุนประเภท ข และ ค ได้ หากมีโควตาทุนเหลืออยู่
 • ในระหว่างรอผลสอบ นักเรียนสามารถขอรับทุนประเภท ข ไปก่อนได้ หากประกาศผลออกมานักเรียนได้รับทุนประเภท ก ทางโครงการจะคืนค่าโครงการให้ทั้งหมด
ทุนประเภท ข
 • ได้คะแนน 75% ขึ้นไป (ไม่มีสอบรอบสอง) ทราบผลทันทีหลังสอบ
ทุนประเภท ค
 • ได้คะแนน 70% ขึ้นไป (ไม่มีสอบรอบสอง) ทราบผลทันทีหลังสอบ
ทุนประเภท ง
 • ได้คะแนน 60% ขึ้นไป (ไม่มีสอบรอบสอง) ทราบผลทันทีหลังสอบ
 
ทุนประเภท ง ผู้ได้คะแนนต่ำกว่า 60% หากต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ทุนสมทบจากผู้ปกครอง(กรณีมีโควตาเหลือ) สามารถสอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสอบใหม่
 

เงื่อนไขทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP

 1. นักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุนจะต้องอ่านเงื่อนไข-ทำความเข้าใจในเงื่อนไข และยอมรับในเงื่อนไขทุน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 2. นักเรียนที่ได้รับทุน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น
 3. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท ก จะต้องจัดทำ Report และหรือเรียงความการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขณะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับจัดส่งในเวลาที่กำหนด เพื่อทางโครงการฯ จะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 4. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท ก, ข, ค  จะต้องจัดส่งภาพถ่าย และหรือวีดีโอ ขณะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ จะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 5. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท ก, ข, ค  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 6. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท ก, ข, ค   จะต้องจองตั๋วเครื่องบินกับโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ จะได้ดูแลเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. นักเรียนที่ได้รับทุนต้องมีประวัติ และหลักฐานการฉีดวัคซีน เป็นไปตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด พร้อมกับจัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด
 

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จำนวน 400,000.-บาท

กรณีนักเรียนใช้ทุนส่วนตัวจากผู้ปกครอง(ทุนประเภท ง)

แบ่งการชำระเป็น 5 งวด ดังนี้.-

งวดที่ รายละเอียด จำนวน(บาท) กำหนดชำระ
1 เป็นค่าลงทะเบียน ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  30,000.- ภายใน 7 วัน หลังทราบผลสอบ และได้รับเอกสารแจ้งจากโครงการฯ
2 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ  70,000.- ภายในเดือนถัดไป หลังจากชำระงวดที่ 1
3 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ  100,000.- เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
4 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ  100,000.- เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
5 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ  100,000.- เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
รวม 400,000.-  
หมายเหตุ
 • ค่าโครงการฯ ทยอยชำระ ประมาณ 1-2 เดือนต่องวด โดยกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ของทุกปี
 • ค่าโครงการ องค์กรต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • นักเรียนที่ได้รับทุนสมทบค่าโครงการฯ สามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าโครงการฯ งวดสุดท้าย
 • นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท ง สามารถชำระค่าโครงการด้วยบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ต้องเป็นบัตรเครดิตที่โครงการฯ กำหนด
 
ค่าโครงการฯ ดังกล่าวรวม
 • ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(J-1) จำนวน 400,000.-บาท ต่อปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)
 • การดำเนินการด้านเอกสาร และประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การปฐมนิเทศ (Orientation) และการปัจฉิมนิเทศ (Welcome Back Home)
 • เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น(Local Coordinator) คอยดูแลนักเรียน ตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าดำเนินการจัดหาที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน ตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าอาหารเช้า - เย็น ที่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์ 
 • ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ค่าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • ค่าเรียนประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม อเมริกัน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ(ประมาณ 50,000 - 75,000 บาท  ตามสายการบินและจุดหมายปลายทาง)
 • ค่าเข้าค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และความพร้อมอื่นๆ ก่อนการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงปิดภาคเรียนประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน
 •  ค่าเข้าค่าย เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ(ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ประมาณ USD 200 – 300
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
 • ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (J-1 VISA) USD 160
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS I-901 FEE) USD 220
 • ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 • ค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ในกรณีกรมธรรม์ฯ ไม่ครอบคลุม
 • ค่าแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
มาร่วมเดินทางไป AYP 11 ด้วยกัน เดินทางปีหน้า 2565

สอบถามทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ติดต่อ : 

สายด่วนเจ้าหน้าที่โครงการ  : 086-321-1212 

สายด่วนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ : 086-366-2511 

สายด่วนผู้อำนวยการโครงการฯ : 085-211-1001 

สำนักงาน โทร : 02-374-1300 

id : @aypthailand

education@worantex.com

 
 
 

  บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เราภูมิใจที่ได้พานักเรียนไทย-นักศึกษาไทย และนักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศมาแล้ว มากกว่าหนึ่งหมื่นคน

 


 

 

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
๏ฟฝอนุญาต๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11/05836 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝิก๏ฟฝรท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ(TTAA) ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 929 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝานานาชาต๏ฟฝ
 ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2022 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.