Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9(ปี 2020-2021) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรีค่าโครงการ(ไปฟรี) มูลค่า 400,000.-บาท และทุนสมทบอื่นๆ รวมกว่า 45 ทุน มูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประการสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน   ประกาศผลการสอบคัดเลือก (AYP) รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
  คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP   รับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ  

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 9
วันที่ 22 มิถุนายน 2562

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียน ผลการคัดเลือก
1 เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่จู บางปะกอกวิทยาคม ผ่าน
2 นางสาว เกศินี ชัยประสิทธิ์กุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ผ่าน
3 เด็กหญิง พิมพ์พิศา บุญณารัตน์ เซนต์โยเซฟ บางนา ผ่าน
4 เด็กชาย ธนกร คงสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผ่าน
5 เด็กหญิง ปวริศา มากแสง เลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ ผ่าน
6 นาย นรุธ ศุภปีติพร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผ่าน
7 นาย จิณณพัต สุดสายตา เตรียมอุดมศึกษา ผ่าน
8 นางสาว นีร์นาริน ครุจิต สาธิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผ่าน
9 นางสาว กฤตกนก บัวผิว พระแม่มารีประจวบขีรีขันธ์ ไม่ผ่าน
10 เด็กหญิง พิตตินันทน์ ปุณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ไม่ผ่าน
11 นางสาว กุสุมา โตไทยะ เบ็ญจะมะมหาราช ไม่ผ่าน
12 เด็กชาย วีฤทธิ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบางบัวทอง ไม่ผ่าน
13 นางสาว ชลกาญจน์ วงค์หลัง เบ็ญจะมะมหาราช ไม่ผ่าน
14 เด็กหญิง สาลินี หนูเงิน วัดไร่ขิงวิทยา ไม่ผ่าน
15 นางสาว ปวริศา ประวีณวงศ์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ปทุมวัน ไม่ผ่าน
16 นางสาว สุวภัทร บุญลือ สุรนารีวิทยา ไม่ผ่าน
17 นาย ธีรพัฒน์ เปี่ยมงาม วังโพรงพิทยาคม ไม่ผ่าน
18 นางสาว เจียระไน เศวตจันฤกษ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน ไม่ผ่าน
19 นางสาว พรพรรณ ทองปัญญา มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ไม่ผ่าน
20 นางสาว มัญชุรี วรมาริษ อุดรพิทยานุกูล ไม่ผ่าน
21 นาย นายศุภวิชญ์ เผ่าหอม โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ไม่ผ่าน
22 นางสาว ณิชารีย์ ดินอุดม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ไม่ผ่าน
23 นางสาว นางสาวกนกพร ตุ้มสี โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ไม่ผ่าน
24 เด็กหญิง ธัญพิชชา ธรรมชาติ สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ไม่ผ่าน
25 นางสาว อานาสเตนเซีย โอโกเย แม่พระฟาติมา ไม่ผ่าน
26 นางสาว นฤชฎา กลีบบัวบาน อัสสัมชัญศรีราชา ไม่ผ่าน
27 นางสาว ณัฐธยาน์ บุญคง เฉลิมขวัญสตรี ไม่ผ่าน
28 นางสาว บุษราคัม ต้นพานิช ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ไม่ผ่าน

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับทุนทุกประเภทต้องตอบรับทุนภายใน 7 วันหลังทราบผล
               พร้อมชำระค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 30,000 บาท            
              
จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                      
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.