Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  แคนาดา   Work & Study Program in Canada   ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ   ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากน้องหนุ่ย(ชัยวัฒน์)มากๆค่ะ   
  อังกฤษ   โครงการเรียนและฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ Work and Study Program in UK   Work and Study Program in UK   ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
  ออสเตรเลีย   Work and Study Program in Australia   ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
  อเมริกา   เรียนคอร์สภาษา ณ เมืองนิวยอร์ก ที่ประเทศอเมริกา   

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรที่คุณสามารถเรียนได้ เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกจำนวนมากกว่าหลายประเทศในโลก คุณสามารถเรียนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานจนถึงภาษาอังกฤษระดับแอดวานซ์ หรือเพื่องานทางวิชาการ

หลักสูตรมีดังนี้
  •  ภาษาอังกฤษทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับทุกระดับภาษา
  •  หลักสูตรช่วงวันหยุดสำหรับผู้ใหญ่ เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรสั้นๆ ระหว่างช่วงวันหยุดและช่วงทำความรู้จักกับสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรช่วงวันหยุดสำหรับรุ่นเยาว์ เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและการพบปะสังสรรค์ สำหรับอายูตั้งแต่ 5-17 ปี
  • สอนแบบตัวต่อตัว สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว โดยมีอาจารย์หนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน
  • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ/การบริหาร พัฒนาภาษาที่ใช้ในชีวิตธุรกิจ ปกติหลักสูตรจะเข้มข้น
  • เตรียมสอบ เป็นหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เรียนรู้เทคนิคการสอบ และเคล็ดลับในการทำคะแนนสูงๆ
  • ภาษาอังกฤสำหรับงานวิชาการ (EAP) เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลับ พัฒนาภาษาอังกฤษทางวิชาการ และฝึกฝนทักษะอย่างเช่น การจดโน้ต การอภิปราย การอ่านและเขียนงานทางวิชาการ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพในสาขาเฉพาะทาง เช่น กฎหมาย แพทย์ นักหนังสือพิมพ์ หรือ ธุรกิจท่องเที่ยว
  • หลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษา/ระเบียบวิธีการสอนระยะสั้น ที่นำไปสู่วุฒิการศึกษา ตั้งแต่วุฒิการศึกษา postgraduate certificate จนถึงระดับปริญญาเอก 
ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาในรูปแบบเต็มเวลา 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระหว่างที่เรียน นักเรียนจะต้องฝึก ทักษะการ อ่าน เขียน ฟัง พูด และร่วมถึง การเรียนวัฒนธรรมชาวอังกฤษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบ IELTS จะต้องลงคอร์สเกี่ยวกับ General English

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร General English
1. เน้นการฝึกพูดและฟัง เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. ส่งเสริมการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งทักษะ การพูด อ่าน เขียน และฟัง (Learner Centred)
3. เรียนรู้เรื่องในชีวิตประจำวัน เรื่องการเดินทาง ทิศทาง การสอบถามข้อมูลการตัดสินใจ การสนทนาทางโทรศัพท์และอื่นๆ
ระดับการเรียนภาษา General English แยกเป็น 7 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งเป็น
1. Beginner 
2. Elementary
3. Pre-Intermediate
4. Intermediate
5. Upper-Intermediate
6. Advanced
7. Proficiency
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ล้วนต้องการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จึงได้มีการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การเปลี่ยนที่อยู่และการศึกษาในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ มีส่วนทำให้การเรียนรู้กลายเป็นความท้าทาย มากกว่าปกติ แต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องวิตก เพราะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่า จะเป็นเรื่องวิธีการเรียน ทักษะต่าง ๆ การจัดเวลาเรียน หรือการจัดวิธีการทำงาน
 การทำงานระหว่างการศึกษาในสหราชอาณาจักร
 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สหราชอาณาจักรได้เปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็นเวลานาน และโรงเรียนสอนภาษาทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ หลักสูตรภาษานี้จะมีทุกระดับเพื่อให้ เหมาะกับความสามารถของนักศึกษา โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียน ได้อย่างทั่วถึง 

   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.    อายุระหว่าง 18-35 ปี
2.    ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครอย่างน้อย Intermediate (IELTS 5.0) ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกงาน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถนัดเข้ามาทดสอบได้ที่สำนักงาน Worantex ผู้สมัครต้องมีความขยัน อดทนสามารถทำงานหนักได้
 
 ที่พัก 

ระหว่างที่เรียนนั้น นักเรียนสามารถพักกับ Host Family ซึ่งจัดหาให้โดยโรงเรียน (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่กับค่าธรรมเนียมแล้ว) หรือถ้าต้องการที่พักแบบอื่น ทางศูนย์ฯก็สามาถจัดหาให้ได้ และถ้ามีที่พักเองอยู่แล้วก็สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปได้ ส่วนช่วงที่ทำงานนั้นนายจ้างจะจัดหาที่พักให้ โดยจะหักออกจากค่าจ้าง (ประมาณ £40-80 ต่อสัปดาห์)
 
คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ
1.     ถ้าอยากได้ตำแหน่งงานดีที่ เช่นพนักงานต้อนรับ น้อง ๆ ต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งโดยสามารถไปเริ่มเรียนด้วยหลักสูตร General English ก่อนเริ่มโปรแกรม Study & Work เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะหากภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วมักได้งานที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนักเช่น งานทำความสะอาด ผู้ช่วยในครัว เป็นต้น
2.     ต้องอดทน มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถตัดสินใจอะไรเองได้เนื่องจากเป็นการทำงานจริง ๆ ไม่ใช่แค่ฝึกงานเราจึงเป็นพนักงานคนหนึ่งไม่ใช่นักเรียน
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1.       Application on-lines ผ่าน Website www.worantex.com
2.       ส่ง Resume พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับทาง Worantex 3,500 บาท
3.       ทำข้อสอบ test ( Writing & Grammar Section )
4.       ตรวจ IOM ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการนัดให้แต่ตัวผู้เข้าร่วมโครงการต้องไปตรวจด้วยตัวเอง
5.       เตรียมสอบสัมภาษณ์กับทาง
6.       ชำระค่าเรียนและค่าลงทะเบียนเรียนกับทาง โรงเรียน
7.       เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า 
8.       เข้าสัมภาษณ์กับสถานฑูต
9.       เดินทางเข้าร่วมโครงการ
 
เอกสารที่ใช้ในการตรวจ IOM
       
1.       passport พร้อมสำเนา 1 ชุด
        2.       สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
        3.       รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังขาว (รูปเดียวกับที่ใช้ขอวีซ่า)
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่รวมอยู่ในค่าโครงการ มี ดังนี้.-
1.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ฯลฯ
2.       ค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยวและเดินทางไปทำงานที่อังกฤษ
3.       ค่าตรวจ IOM
4.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
5.       ค่ายื่นขอวีซ่า  
6.       ค่าจัดหาที่พัก  
7.       ค่า Register Fee กับทางโรงเรียน

 
 
 

      
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.