Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
TitleTake a test
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP (กรณีใช้ทุนจากผู้ปกครอง)

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP 

จำนวน 450,000.-บาท แบ่งการชำระเป็น 5 งวด ดังนี้.-
 
งวดที่  รายละเอียด  จำนวนเงิน(บาท)  กำหนดชำระ
1 ชำระค่าลงทะเบียน ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ(ครั้งที่ 1)  30,000.-

ภายใน 7 วัน หลังทราบผลสอบและได้รับจดหมายแจ้งจากบริษัทฯ

2 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ(ครั้งที่ 2) 70,000.-  ภายในเดือนถัดไป หลังจากชำระงวดที่ 1
3 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ(ครั้งที่ 3)  100,000.-  เมื่อได้รับการแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
4 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ(ครั้งที่ 4)  100,000.-  เมื่อได้รับการแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
5 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ(ครั้งที่ 5) 150,000.-  เมื่อได้รับการแจ้งจากองค์กรต่างประเทศ
รวม 450,000.-  
 
หมายเหตุ
 • ค่าโครงการทยอยชำระ ประมาณ 1-2 เดือนต่องวด โดยกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ของทุกปี
 • ค่าโครงการ องค์กรต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • นักเรียนที่ได้รับทุนสมทบค่าโครงการ สามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าโครงการ งวดสุดท้าย
 • นักเรียนที่ได้รับทุน ที่ 4-5 สามารถชำระค่าโครงการด้วยบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ต้องเป็นบัตรเครดิตที่โครงการกำหนด
ค่าโครงการดังกล่าวรวม
 • ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(J-1) จำนวน 400,000.-บาท ต่อปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา) 
 • การดำเนินการด้านเอกสาร และประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การปฐมนิเทศ (Orientation) และการปัจฉิมนิเทศ (Welcome Back Home)
 • เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น(Local Coordinator) คอยดูแลนักเรียน ตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าดำเนินการจัดหาที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน ตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าอาหารเช้า - เย็น ที่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์ และอาหารเที่ยงที่โรงเรียน(อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ค่าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • ค่าเรียนประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม อเมริกัน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ(ประมาณ 50,000 - 75,000 บาท  ตามสายการบินและจุดหมายปลายทาง)
 • ค่าเข้าค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และความพร้อมอื่นๆ ก่อนการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงปิดภาคเรียนประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน
 • ค่าเข้าค่าย เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ(ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ประมาณ USD 200 – 300
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
 • ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (J-1 VISA) USD 160
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS I-901 FEE) USD 180
 • ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 • ค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ในกรณีกรมธรรม์ฯ ไม่ครอบคลุม
 • ค่าแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
 
 
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.