Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่น 10(ปี 2021-2022) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท และทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
TitleTake a test
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
ผู้ที่ได้รับทุนไปอเมริกา รุ่นที่ 5(ปี 2012)

ทุนระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา ทุนที่ได้รับ
1 นายจตุพล แสงกุดเรือ ม.เกษมบัณฑิต ทุนฟรีค่าโครงการ+ค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 62,000- บาท
2 นายนัฏนน เสนาแสง ม.เกษตรศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ มูลค่า 37,000- บาท
3 นายจิระวัฒน์ ราชวัตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 25,000- บาท
4 น.ส.พัทธนันท์ ประสิทธิ์วรากุล ม.ศิลปากร ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
5 นายจักรพันธ์ จันทรชาตรี  ม.บูรพา    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
6 นายธานนท์ ประสิทธิ์วรากุล ม.ศิลปกรร ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
7 นายนิวิฐ อังศุละโยธิน   ม.เกษตรศาสตร์    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
8 น.ส.ณัฐยาพัชญ์ สุวรรณพฤกษ์ ม.ธรรมศาสตร์    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
9 นายภัทรพงษ์ เชาว์ไว ม.ธรรมศาสตร์    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
10 น.ส.รมน เตชวุฒิภัทร ม.เชียงใหม่    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
11 น.ส.มินครา พิทักษ์เมธากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
12 น.ส.สุชาวดี ตรีเตชา ม.ศิลปากร    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
13 น.ส.ศลิษา ไตรพิพธสิริวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
14 น.ส.ฐปทัท เรืองมณี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี      ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
15 น.ส.เหมือนมาศ ตรีมงคลโชค ม.มหิดล    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
16 น.ส.ดุษฎี โสรธิวา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
17 น.ส.มนต์ทิพา วิโรจน์พันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
18 น.ส.ฉัตรสุดา อางดวงดี ม.ธรรมศาสตร์     ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
19 น.ส.ธมนวรรณ ด่วนกิตติกุล ม.สงขลานครินทร์    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
20 น.ส.ศศิประชา โป๋ซัน ม.มหิดล ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
21 นายวคิน มัธยานุวัต สถาบันการบินพลเรือน ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
22 น.ส.ลักษณ์วดี จำปาไชยศรี ม.ชินวัตร    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท
23 น.ส.ณัฐรุจา ชำนาญ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    ทุนสมทบค่าโครงการมูลค่า 10,000- บาท 


ทุนระดับมัธยมศึกษา
(ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 1)

  1. นายภวัต ดำรงค์เกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  2. นางสาวธนพร สงวนวงษ์ โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  3. นางสาววิศรา นพรัตนชัยนันท์ โรงเรียนศึกษานารี
  4. นางสาวภณิดา เพ็ชรฉาย โรงเรียนมงฟอร์ต
  5. นางสาวภัสสร พิทักษ์ศิล โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  6. นางสาวศศิพรรณ พัธนวรพินณ์ โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  7. นายสมคิด เลาะเดอรุส โรงเรียนประทีปศาสตร์

 

กลับสู่หน้า Scholarship 

 


 

 

 

 

 

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @Weducation
Line ID weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/thaistudentexchange
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2020 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.