Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9(ปี 2020-2021) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรีค่าโครงการ(ไปฟรี) มูลค่า 400,000.-บาท และทุนสมทบอื่นๆ รวมกว่า 45 ทุน มูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
  ภาพประทับใจซัมเมอร์แคมป์   รวมภาพประทับใจซัมเมอร์แคมป์  
Singapore Summer Camp 31 Mar - 13 Apr 2019 (2 Weeks)
Singapore Summer Camp 14 - 27 Apr 2019 (2 Week Group 2)
English Summer Camp 23 Mar - 19 Apr 2019
Summer USA 2019 (24 Mar-21 Apr, 2019)
ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ พร้อมผจญภัยใกล้กรุงฯ วันที่ 19-21 เมษายน 2562 (3 วัน 2 คืน)
แคมป์ทัวร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2562
สายการบิน
ราคา 180,000.- บาท  
กำหนดการ
23 Mar - 19 Apr 2019
รายละเอียด
   
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ
ประจำปี 2562

(English Summer Camp 2019)


 
    โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษประจำปี 2562 ของทางบริษัทนั้นจะเป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษโดยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวันละสี่คาบในวันจันทร์ถึงศุกร์ที่สถาบัน Centre Of English Studies ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตวิมเบิลดัน เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาสามสัปดาห์ โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  และในภาคบ่ายของวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นจะเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงลอนดอน  และในวันเสาร์อาทิตย์นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษายังเมืองต่างๆในประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นด้วย  และในสัปดาห์สุดท้ายนักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 4 วัน ตามรายการที่ได้นำเสนอในรายการที่แนบมา 
 
 Centre of English Studies (CES), London

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ และได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และชื่อเสียงของสถาบันโดยครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการอบรมในด้านการสอนมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยได้รับรางวัลต่างๆมามากมาย โดยในปี 2007 CES ได้รับรางวัล Star English Language School in Europe ทั้งนี้ CES ยังได้รับการรับรองจาก British Council , English UK และ IALC อีกด้วย

CES มีห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งหมด 22 ห้องในช่วงซัมเมอร์ โดยภายในตัวอาคารถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน มีห้องโสตศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์มัลติมีเดียที่มีซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้อาคารเรียน ยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน อาทิ Internet Wi-Fi และห้องสมุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00น. - 13.00น. (รวม 20 บทเรียน) หลักสูตร Standard General English เข้าเรียนเฉพาะช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยให้นักเรียนได้มีเวลาว่างในช่วงบ่าย เพื่อจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อทัศนศึกษา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (ช่วงเช้าการเรียนจะแยกเป็น 2 ส่วนโดยอาจารย์ 2 ท่านตามวิชานั้น ๆ ) ในส่วนแรกจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงความถูกต้องของนักเรียนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ , การอ่านและการเขียน และจะเรียนในหนังสือเป็นหลัก โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาจากสมุดงาน และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ เพื่อประกอบการเรียน ส่วนที่ 2 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารโดยภาพรวม และความคล่องแคล่วของนักเรียนโดยมุ่งเน้นที่การฟัง , การพูดของนักเรียน , คำศัพท์ และการรวมบทเรียนในส่วนแรกของช่วงเช้า นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ฝึกออกเสียงและเรียนรู้เกี่ยวกับความยากในการออกเสียงและปรับปรุงภาษาที่นักเรียนจะใช้ในสถานการณ์จริง
  
ที่พักและอาหาร

น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย ทั้งนี้ทางครอบครัวชาวอังกฤษจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้มื้อเช้าและมื้อเย็น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้าน รวมถึงการเตรียมซักผ้าให้น้องๆอีกด้วย สำหรับตอนเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดการ เตรียมจัดหาให้

การเดินทางมาโรงเรียน

ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่ง ได้รวมค่าเดินทางรถบัสรายเดือนให้กับน้องๆเพื่อให้เดินทางกันได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 


 

ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมรายการทั้งหมดดังต่อไปนี้
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปและกลับ กรุงเทพ – ลอนดอนโดยสายการบิน Emirate หรือเทียบเท่า
 2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เเละ ทัศนศึกษา
 3. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆตลอดโครงการ
 4. ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ โดยจะมีนักเรียน 2 คนต่อหนี่งห้อง พร้อมค่าซักเสื้อผ้า
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตลอดโครงการ โดยในมื้อเช้าและมื้อเย็นนั้นจะเป็นอาหารที่จัดให้โดยครอบครัวชาวอังกฤษ และในมื้อเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน และในวันที่ให้นักเรียนเลือกทานมื้อเที่ยงอิสระนั้น นักเรียนจะได้รับเงิน 5 ปอนด์เพื่อใช้ในการซื้ออาหารมื้อเที่ยง 
 6. ค่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดโครงการ
 7. ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน เเละค่าเดินทางทั้งหมดตลอดโครงการ
 8. ค่าดำเนินการ เเละค่าวีซ่าของประเทศออังกฤษเเละฝรั่งเศษ
 9. ค่าเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์การเดินทางครอบคลุมวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดสองล้านบาท
 10. การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและเสื้อยืดของโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ครอบคลุมและนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระเองมีดังต่อไปนี้
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( ประมาณ 50-100 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ )
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า,ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าเติมเงินโทรศัพท์

 

          บริษัทอาจมีการการปรับปรุงตารางการท่องเที่ยวบางส่วนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและความปลอดภัย

  
 จองแคมป์ทัวร์
  ชื่อผู้ติดต่อ *
  นามสกุลผู้ติดต่อ *
  เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ *
  เบอร์โทรศัพท์สำรอง (ถ้ามี)
  อีเมลล์ *
  อีเมลล์สำรอง (ถ้ามี)
  เบอร์แฟกซ์
  ต้องการเดินทาง
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ที่ต้องแจ้งให้เราทราบ
  รายละเอียดการเดินทาง
โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ตรงตามพาสปอร์ต
หากผู้เดินทางเกิน 10 คน ให้กดส่งข้อมูลไปก่อน แล้วส่งข้อมูลการจองพร้อมกรอกรายละเอียดผู้เดินทางที่เหลือใหม่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
3. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
4. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
5. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
6. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
7. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
8. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
9. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
10. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ
- เมื่อได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- การส่งข้อมูลทางออนไลน์เป็นการจองเบื้องต้นเท่านั้น
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมยืนยันการจอง
  รหัสป้องกันสแปม

Reload Image 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.