Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ติดตามทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 14 เร็วๆ นี้
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
เหตุผลที่ควรศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์

เหตุผลที่ควรศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์

หลังจากที่สิงคโปร์ได้รับเอกราช การศึกษาถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมของสิงคโปร์ให้เจริญเติบโต และในศตวรรษที่ 21 ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจถือเป็นเเรงขับเคลื่อนสำคัญในประชาคมโลก การศึกษาหาความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในทำนองเดียวกันการศึกษายังทำให้คนตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของตนที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนและทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้

เหตุผลที่สิงคโปร์ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ได้แก่

1.การเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

2.เศรษฐกิจที่มั่นคง

3.สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม

4.ความหลากหลายของเชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดี

5.ชีวิตที่หลากหลาย

ศูนย์กลางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
แหล่งรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นเวลานานหลายปีที่สิงคโปร์ได้พยายามปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมจากระบบที่อังกฤษได้วางรากฐานไว้ มาเป็นระบบที่เข้ากับคนเอเชียเพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของคนเอเชียได้อย่างเต็มที่

จุดเด่นของระบบการศึกษาที่สิงคโปร์คือการสอนสองภาษาในโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นอันได้แก่ ภาษามาเลย์ ภาษาจีนกลาง หรือภาษาทามิล) และหลักสูตรพื้นฐานที่ได้ริเริ่มให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นผู้นำในอนาคตได้

โรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์ถูกบันทึกจากสถาบันที่ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาระหว่างประเทศ เช่น Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) ว่ามีมาตรฐานสูงในด้านการเรียนการสอน โดยสามารถดูได้จากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่านักเรียนจากโรงเรียนในสิงคโปร์จะมีคะแนนดีและโดดเด่น นอกจากนี้ นักเรียนของเรายังเคยแข่งขันชนะเลิศในการแข่งขันต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันวิชาการโอลิมปิกทั้งด้านคณิตศสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

สำหรับการศึกษาในระดับสูงหรือขั้นอุดมศึกษานั้น นอกจากมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เอง 3 แห่งแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยระดับ 1 ใน 10 ของโลกเข้ามาเปิดหลักสูตรการสอนและเปิดสถาบันวิจัย ดังเช่น INSEAD มหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศส Massachusetts Institute of Technology และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ University of Chicago Graduate School of Business

และแม้ว่าจะเรียนจบและเข้าทำงานแล้ว คุณยังคงมีโอกาสมากมายที่จะมาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ หลักสูตรเสริมทักษะความชำนาญสำหรับผู้บริหาร ซึ่งอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เช่น Michael Porter และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์พิเศษสอนเสริมในหลักสูตร

ด้วยเหตุผลข้างต้นที่สิงคโปร์ได้นำความรู้จากทั้งตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และความเชื่อที่ว่าการศึกษาควรค่าแก่การลงทุน ทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนทั้งจากสิงคโปร์และทั่วโลกวางใจได้ว่าการศึกษาในสิงคโปร์จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและอนาคตที่สดใส

เศรษฐกิจที่มั่นคง
ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรเพียง 4 ล้านคน แต่รายได้ประชาชาติมีถึง 160 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นท่าเรือที่สำคัญของโลก และเป็นประเทศที่น่าลงทุน ทำให้สิงคโปร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ผลสำรวจของ Economist Intelligence Unit (EIU) ในปี 2002จาก 60 ประเทศ พบว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบรรยากาศน่าลงทุนทางธุรกิจมากที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ The Swiss-based World Economic Forum (WEF) ยังจัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจมหาภาคที่แข็งแกร่ง และถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเผชิญการระบาดของโลกซาร์ (SARS) สิงคโปร์ก็ยังสามารถควบคุมโรคได้ดีจนได้รับคำชมเชยจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
การติดต่อกับสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ รวมทั้งการโทรคมนาคมจากทุกแห่งในโลก ท่าอาศยานแห่งชาติชางงีของสิงคโปร์สามารถรองรับสายการบินมากกว่า 60 สายการบินที่บินไป 145 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นท่าอากาศยานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งสายโทรศัพท์มากที่สุดในเอเชีย โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 42% ด้วยเหตุที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ 85% ของชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐบาลเป็นผู้สร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมายในเกาะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคว่ามีคุณภาพและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งภายในเกาะ ที่ขณะนี้ได้มีการแนะนำให้ประชาชนใช้ EZ-link card การ์ดรุ่นใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องสอดเข้าเครื่องอีกต่อไป เพียงวางการ์ดให้เครื่องอัตโนมัติอ่าน เครื่องจะทำหน้าที่ตัดเงินให้ และสามารถใช้ไดกับทั้งรถประจำทางและรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำคัญว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับบริการจากการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

เชื้อชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดี
สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชียและชาวยุโรปมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบและไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน โดยที่ทุกเชื้อชาติยังดำรงไว้ซึ่งวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในสิงคโปร์ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติมากถึง 90,000 คน ที่เข้ามาอยู่อาศัยและทำงาน ซึ่งคนเหล่านี้ได้เข้ามาเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับคนในประเทศ นับเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชาวสิงคโปร์

นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในสิงคโปร์สามารถมั่นใจในมาตรฐานการดำรงชีวิตของสิงคโปร์ได้ ดูได้จากผลการสำรวจของหนังสือ The Economist ฉบับเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 กล่าวว่าคุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์เทียบเท่ากับชาวเมืองลอนดอนและชาวเมืองนิวยอร์ค โดยได้นำ 39 ปัจจัย เช่น ความมั่นคงทางการเมือง เสรีภาพของประชาชน มลภาวะทางอากาศ คุณภาพชีวิต โรงเรียน ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์มาเป็นดัชนีวัดในการสำรวจครั้งนี้
 
 
ชีวิตที่หลากหลาย
สิงคโปร์อาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนแผ่นที่โลก แต่จุดเล็กๆนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมและสถานที่มากมายที่น่าสนใจ การได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยๆและการช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในหมู่ชาวสิงคโปร์ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า กิจกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์มีอาหารที่หลากหลายและแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยมากเพียงใดสำหรับสนองความต้องการของคนในประเทศและนักท่องเที่ยว

และจากการที่สิงคโปร์ต้องการผลักดันงานทางด้านศิลปะและภาพยนต์ โรงละครริมทะเล (Esplanade - Theatres on the bay) จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะและการแสดงจากทั่วโลก ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีชุมชนหลากเชื้อชาติ เช่น ลิตเติ้ลอินเดีย ไชน่าทาวน์ และมาเลย์วิลเลจที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ และสิงคโปร์ยังมีงานรื่นเริงและเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เช่น Great Singapore Sale เทศกาลศิลปะ Singapore Arts Festival และงานอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่ามาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท้ายที่สุด เพราะเหตุที่สิงคโปร์ตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคเอเชียจึงเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
ที่มา:
http://www.singaporeedu.gov.sg/th/htm/abo/abo0201.htm
 

<< ย้อนกลับ
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.