Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9(ปี 2020-2021) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรีค่าโครงการ(ไปฟรี) มูลค่า 400,000.-บาท และทุนสมทบอื่นๆ รวมกว่า 45 ทุน มูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 9 ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 3
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น / รอบบ่าย 12.00น. - 14.00น.
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
 รอบเช้า 9.00น. -10.30น. 
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาวกนกพร ตุ้มสี โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นายศุภวิชญ์ เผ่าหอม โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นางสาวสุวภัทร บุญลือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
4 นางสาวธนพร แจ้งกลั่น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพ
5 เด็กชายธนกร คงสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6 นางสาวณิชารีย์ ดินอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ
7 นายภูริวัฒน์ พูลทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี
8 นางสาวมัญชุรี วรมาริษ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
9 นางสาวอานาสเตนเซีย โอโกเย โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพ
10 นางสาวพรพรรณ ทองปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ปราจีนบุรี
11 เด็กชายศิริ แสนสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
12 เด็กหญิงธัญพิชชา ธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ
13 นางสาวรยา สุประกอบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
14 นางสาวสิริยากร พุ่มประดับ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (มัธยม) กรุงเทพ
15 นางสาวเจียระไน เศวตจันฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพ
16 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
17 เด็กหญิงสวรส อ่อนละมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
 
รอบบ่าย 12.00น. -13.30น. 
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำเที่ยง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
2 เด็กชายปัตตนีวงษ์ ชุมนุ้ย โรงเรียนสาธิตรามคำแหง กรุงเทพ
3 เด็กหญิงพิตตินันทน์ ปุณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ
4 นางสาวณัฐธยาน์ บุญคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
5 นางสาวณัฐนลิน สุริยสกุลลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กรุงเทพ
6 นางสาวบุษราคัม ต้นพานิช โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
7 เด็กหญิงสาลินี หนูเงิน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
8 นายพีรดนย์ อังครงค์รักษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นครราชสีมา
9 นางสาวปทิตตา สารพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 นางสาวกชพร ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ
11 นางสาวประกายฟ้า พงศะทัตกิจ โรงเรียนสหวิทย์ สุพรรณบุรี
12 เด็กชายวีฤทธิ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
13 นางสาวชลกาญจน์ วงค์หลัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 นางสาวภัทรศรันญ์ ทองอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี
15 นางสาวกุสุมา โตไทยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 เด็กหญิงApisara Rakchum โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพ
17 เด็กหญิงปวริศา มากแสง โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพ
 
ศูนย์สอบเชียงใหม่
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิงเมธาพร สุภิราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่
2 เด็กหญิงภิรัญญา หน่อแก้ว โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 เด็กหญิงภูษิตา มั่งคั่ง โรงเรียนสายอักษร เชียงใหม่
4 นายครองไท ศีลาเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่
5 เด็กหญิงพรปวีณ์ กำจรเวทย์ โรงเรียนยุพราวิทยาลัย เชียงใหม่
6 นางสาวสาริศา สุโภทัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
7 นางสาวปิ่น​ประภา​ ลาภ​ประเสริฐ​กุล​ โรงเรียนจักรค​ำ​ค​ณา​ทร​ ลำพูน​
8 นางสาวณัฐนันท์ สมาธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

 


 
 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.