Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่น 10(ปี 2021-2022) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท และทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กำหนดสอบชิงทุนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   ประกาศสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ปี 2020 (ทุน AYP รุ่นที่ 9)   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม (5 เดือน)   โควต้านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ1 เทอม (5 เดือน)  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
ประกาศ
รับสมัคร คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP 
(High School Academic Year Program in America)
 
 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ดำเนินกิจการด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริการนำเที่ยวต่างประเทศ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักเรียน-นักศึกษาไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทย เดินทาไปต่างประเทศ มากกว่า หนึ่งพันคนต่อปี บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ประจำพื้นที่ทั่วประเทศ โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
 บทบาทของคุณครูตัวแทนโครงการ
 1. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด
 2. จัดสอบให้กับนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของโครงการฯ
 3. ประสานงานด้านการจัดเตรียมเอกสาร ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ประสานงานด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนที่นักเรียนจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 5. ประสานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่คุณครูตัวแทนโครงการจะได้รับ
 1. ทุนสนับสนุนจากโครงการ จำนวน 20,000.-บาท ต่อนักเรียน 1 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*
 2. การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา พร้อมพักผ่อนท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์ หรือเส้นทางอื่น ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านคุณครูตัวแทนโครงการ ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป*
 3. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน-ผู้ปกครอง ในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีคุณครูตัวแทนในพื้นที่
 4. รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา จากโครงการ เพื่อให้คุณครูตัวแทนมีข้อมูลโครงการ เพียงพอต่อการนำเสนอแก่นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ
 5. การ Support ด้านต่างๆ จากโครงการ
 6. เอกสาร ประชาสัมพันธ์ และแนะนำโครงการ
 7. รายชื่อนักเรียนในพื้นที่ของคุณครูตัวแทน ที่สมัครผ่านโครงการเข้ามา
*เงื่อนไข*
 • เงินทุนสนับสนุนจากโครงการ แบ่งชำระออกเป็น 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000.-บาท เมื่อนักเรียนชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  • ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000.-บาท เมื่อนักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 • ​การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา พร้อมพักผ่อนท่องเที่ยวต่างประเทศดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 www.wtravel.co.th 
คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นคุณครูตัวแทนโครงการ
(มีคุณสมบัติเพียงข้อใด ข้อหนึ่ง ก็สมัครได้)
 1. เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสอนวิชาอื่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
 2. เป็นคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่นอยู่แล้ว(ไม่ได้เป็นคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่น ก็สมัครได้)
 3. เป็นอาจารย์แนะแนว โนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
 4. เป็นอาจารย์-เจ้าของ โรงเรียนกวดวิชา-ติวเตอร์
 5. อื่นๆ อาทิ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง, ผู้ที่สนใจทั่วไป
ขอบเขตงาน และความรับผิดชอบของคุณครูตัวแทนโครงการ
 1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ
 2. ค่าสมัครสอบ 200.-บาท คุณครูตัวแทนจะเป็นผู้รับ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักเรียน-ผู้ปกครองในพื้นที่
 4. จัดสอบเพื่อวัดระดับคะแนน ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 5. ประสานงานด้านเอกสาร และด้านอื่นๆ ระหว่างนักเรียนกับโครงการ
การคัดเลือกคุณครูตัวแทนโครงการ
(ในหนึ่งจังหวัดอาจจะมีคุณครูตัวแทนฯ ได้หลายคน)
 1. คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัครออนไลน์
 2. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ระยะเวลาการเป็นคุณครูตัวแทนโครงการ

ตลอดไป จนกว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะมีเอกสารแจ้งยกเลิกการเป็นคุณครูตัวแทนโครงการฯ
 
ท่านที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ด้านล่างนี้
 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @Weducation
Line ID weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/thaistudentexchange
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2020 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.