Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9(ปี 2020-2021) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรีค่าโครงการ(ไปฟรี) มูลค่า 400,000.-บาท และทุนสมทบอื่นๆ รวมกว่า 45 ทุน มูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประการสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
ประกาศ
รับสมัคร คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP 
(High School Academic Year Program in America)
 
 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ดำเนินกิจการด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริการนำเที่ยวต่างประเทศ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักเรียน-นักศึกษาไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทย เดินทาไปต่างประเทศ มากกว่า หนึ่งพันคนต่อปี บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ประจำพื้นที่ทั่วประเทศ โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
 บทบาทของคุณครูตัวแทนโครงการ
 1. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด
 2. จัดสอบให้กับนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของโครงการฯ
 3. ประสานงานด้านการจัดเตรียมเอกสาร ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ประสานงานด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนที่นักเรียนจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 5. ประสานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่คุณครูตัวแทนโครงการจะได้รับ
 1. ทุนสนับสนุนจากโครงการ จำนวน 20,000.-บาท ต่อนักเรียน 1 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*
 2. การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา พร้อมพักผ่อนท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์ หรือเส้นทางอื่น ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านคุณครูตัวแทนโครงการ ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป*
 3. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน-ผู้ปกครอง ในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีคุณครูตัวแทนในพื้นที่
 4. รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา จากโครงการ เพื่อให้คุณครูตัวแทนมีข้อมูลโครงการ เพียงพอต่อการนำเสนอแก่นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ
 5. การ Support ด้านต่างๆ จากโครงการ
 6. เอกสาร ประชาสัมพันธ์ และแนะนำโครงการ
 7. รายชื่อนักเรียนในพื้นที่ของคุณครูตัวแทน ที่สมัครผ่านโครงการเข้ามา
*เงื่อนไข*
 • เงินทุนสนับสนุนจากโครงการ แบ่งชำระออกเป็น 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000.-บาท เมื่อนักเรียนชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  • ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000.-บาท เมื่อนักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 • ​การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา พร้อมพักผ่อนท่องเที่ยวต่างประเทศดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 www.wtravel.co.th 
คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นคุณครูตัวแทนโครงการ
(มีคุณสมบัติเพียงข้อใด ข้อหนึ่ง ก็สมัครได้)
 1. เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสอนวิชาอื่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
 2. เป็นคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่นอยู่แล้ว(ไม่ได้เป็นคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่น ก็สมัครได้)
 3. เป็นอาจารย์แนะแนว โนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
 4. เป็นอาจารย์-เจ้าของ โรงเรียนกวดวิชา-ติวเตอร์
 5. อื่นๆ อาทิ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง, ผู้ที่สนใจทั่วไป
ขอบเขตงาน และความรับผิดชอบของคุณครูตัวแทนโครงการ
 1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ
 2. ค่าสมัครสอบ 200.-บาท คุณครูตัวแทนจะเป็นผู้รับ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักเรียน-ผู้ปกครองในพื้นที่
 4. จัดสอบเพื่อวัดระดับคะแนน ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 5. ประสานงานด้านเอกสาร และด้านอื่นๆ ระหว่างนักเรียนกับโครงการ
การคัดเลือกคุณครูตัวแทนโครงการ
(ในหนึ่งจังหวัดอาจจะมีคุณครูตัวแทนฯ ได้หลายคน)
 1. คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัครออนไลน์
 2. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ระยะเวลาการเป็นคุณครูตัวแทนโครงการ

ตลอดไป จนกว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะมีเอกสารแจ้งยกเลิกการเป็นคุณครูตัวแทนโครงการฯ
 
ท่านที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ด้านล่างนี้
 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.