Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2022 ทางออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP รุ่นที่ 12   ประกาศสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนานาดา รุ่นที่ 12 ประจำปี 2023-2024  
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน   การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 11 ปี 2565-2566  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)   รุ่นที่ 10 (ปี 2021-2022)   รุ่นที่ 11(ปี 2022 - 2023)  

 

 


 

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/การสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

(High School Academic Year Program in America)
(AYP) รุ่นที่ 9

ประจำปี 2020-2021

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดเดินทางเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยแบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-
 1. แบบใช้ทุนสมทบจากผู้ปกครองชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.-บาท(ขณะนี้เหลือโควต้าเพียง 2 คน) นักเรียน-ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อโทร 02-374-1300 หรือสายด่วน 086-321-1212
 2. แบบขอรับทุนสนับสนุน จากการสอบชิงทุน ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน และทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน นักเรียนที่สนใจสอบชิงทุน สามารถสมัครทางออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง
 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์(ในวันเดินทาง)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงผลการเรียน(Transcript) 3 ปีย้อนหลัง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด จัดสอบโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • มีประวัติเป็นเอกสารการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิด(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ หรือสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าสมัครสอบ 
 • เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ​ประกาศผลสอบ พร้อมประกาศผลทุนที่นักเรียนจะได้รับ(เฉพาะบางทุนที่สามารถประกาศผลได้ทันที)
 • ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ งวดแรก และงวดต่อๆ ไป
 • เตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ ทั้งความพร้อมด้านภาษา และด้านอื่นๆ
 • เข้าค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยน ก่อนออกเดินทาง
 • ปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน พร้อมผู้ปกครอง
 • รับมอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
 • สัมภาษณ์วีซ่านักเรีนนแลกเปลี่ยน ณ สถานฑูตย์สหรัฐอเมริกา
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา

การสมัคร เข้าร่วมโครงการ

 1. โครงการฯ มีทุนให้กับนักเรียนที่สนใจจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน(ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ), ทุนสบทบค่าตั๋วเครื่องบิน และทุนสมทบค่าโครงการ
 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.worantex.com หรือ www.thaistudentexchange.com หรือกรอกใบสมัครทางไลน์ @Weducation นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงได้ที่โรงเรียน/สถาบัน เฉพาะโรงเรียน/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ ทาง E-mail  หรือช่องทางอื่น เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP)
 4. ชำระค่าสมัครสอบ 200.-บาท และส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์ education@worantex.com หรือ Line ID : @Weducation
 5. เดินทางมาสอบในวันที่กำหนด หรือนัดสอบในวันที่นักเรียนสะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 6. วันสอบ  แต่ชุดนักเรียน พร้อมนำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม ใช้เวลาสอบประมาณ 1.5 - 2 ชั่งโมง และประกาศผลการสอบภายในวันสอบ หรือภายใน 1-2 วัน

สมัครสอบทางออนไลน์ ได้ที่ 


 

heartกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา 2563heart

 


กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 


ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

สามารถชำระเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดังต่อไปนี้.-    

 
ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 173-2-38638-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 009-0-25414-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 022-3-83514-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 061-0-22167-1
 
 

กำหนดการสอบ(สนามสอบกรุงเทพฯ)

กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 9 (2020-2021)
 
 

วันที่

เวลา

21 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-11.00 น.

 
หลังจากนักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ
น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถรอฟังผลสอบได้ทันที หลังจากที่สอบเสร็จ
วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ
นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 
 

สถานที่สอบ

 

สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ดูแผนที่ 

 

ข้อสอบ

 ข้อสอบ ELTiS Test ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหรือข้อสอบ W-Test(ข้อสอบภายใน จัดเตรียมโดยคณะอาจารย์โครงการ)


 

ประกาศผลสอบ

 

ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน 

 


รายละเอียดทุนสนับสนุน สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP สหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 9)

 

ทุนประเภทที่ ทุนที่ได้รับ มูลค่า จำนวนทุน มูลค่ารวม
1 ทุนค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา ฟรี 400,000.- 1 400,000.-
2 ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-อเมริกา)  50,000.- 2 100,000.-
3
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
50,000.- 2 100,000.-
4
ทุนส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินไป-
กลับ
(กรุงเทพฯ-อเมริกา)
30,000.- 5 150,000.-
5
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
20,000.-

15*

300,000.-
6
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
10,000.- 20* 200,000.-
รวม 45 1,250,000.-
หมายเหตุ * ทุนประเภทที่ 5-6 รวมจำนวน 35 ทุน หรือจำนวนตามโควตาที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน กำหนด(อาจน้อยกว่า หรือมากกว่า 35 ทุน)
เกณฑ์การสอบคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
 
ประเภททุน การคัดเลือก
ทุนประเภทที่ 1-3
ทุนประเภทที่ 1-3 (รวม 5 ทุน) ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
- คัดจากผู้ทำคะแนนได้ 85% ขึ้นไป 20 ลำดับแรก
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และหรือเรียงความความภาษาอังกฤษ
       -ลำดับที่ 1     จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 1 ( จำนวน 1 ทุน)
       -ลำดับที่ 2-3  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 2 (จำนวน 2 ทุน)
       -ลำดับที่ 4-5  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 3 (จำนวน 2 ทุน)
       -ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 4 (รวม 5 ทุน) หากมีผู้ได้รับทุนประเภทที่ 4 สละสิทธิ์
        หรือมีโควต้าทุนหรืออยู่
       -ลำดับที่ 11-20 จะได้รับสิทธิ์ ลำดับสำรอง (กรณีผู้ได้รับทุนฯ ลำดับที่ 1-10 สละสิทธิ์)
        หรือเลือกรับทุนประเภทที่ 5-6 ได้ หากมีโควต้าทุนเหลืออยู่
ทุนประเภทที่ 4
ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
– ผู้สมัครต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป (คัดจากผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 5 ลำดับแรก โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
ทุนประเภทที่ 5
ประกาศผลหลังสอบ หรือภายใน 3 วัน หลังสอบ
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 75% ขึ้นไป 15 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)
ทุนประเภทที่ 6
ประกาศผลหลังสอบ หรือภายใน 3 วัน หลังสอบ
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 70% ขึ้นไป 20 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)

ผู้ที่ทำคะแนนได้ 85% และ 80% ขึ้นไป สามารถยืนยันรับทุนประเภทที่ 5-6 (ตามโควตาที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น) ได้ทันที โดยยังคงมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกทุนลำดับที่ 1-4 ตามปกติ
 
เงื่อนไขทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP
 1. นักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุนจะต้องอ่านเงื่อนไข-ทำความเข้าใจในเงื่อนไข และยอมรับในเงื่อนไขทุน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 2. นักเรียนที่ได้รับทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
 3. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 จะต้องจัดทำ Report และหรือเรียงความการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขณะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับจัดส่งในเวลาที่กำหนด เพื่อทางโครงการจะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 4. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท 1-3 ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการจะต้องทะยอยจัดส่งภาพถ่าย/วีดีโอ ขณะเข้าร่วมโครงการ ให้กับโครงการ เพื่อทางโครงการจะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 5. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
กำหนดการสอบชิงทุน
 1. เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. กำหนดสอบชิงทุนทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/เรียงความ(20 คน) สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 10 มกราคม 2563
 4. กำหนดสอบสัมภาษณ์/เรียงความ สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 18 มกราคม 2563
 5. ประกาศผลผู้ได้รับทุน ประเภทที่ 1-4 วันที่ 31 มกราคม 2563
 6. ทุนประเภทที่ 5-6 ประกาศผล หลังจากสอบเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง โดยจะมีจดหมายแจ้งผลให้กับนักเรียน-ผู้ปกครองโดยตรง
 

สอบถาม ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ติดต่อ : 

สายด่วน 086-321-1212

โทร 02-374-1300 ต่อ 220 

id : @weducation, weducation

education@worantex.com

 

 

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
๏ฟฝอนุญาต๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11/05836 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝิก๏ฟฝรท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ(TTAA) ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 929 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝานานาชาต๏ฟฝ
 ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2022 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.