Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่น 10(ปี 2021-2022) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท และทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กำหนดสอบชิงทุนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   ประกาศสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ปี 2020 (ทุน AYP รุ่นที่ 9)   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม (5 เดือน)   โควต้านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ1 เทอม (5 เดือน)  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  

 

 


 

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/การสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

(High School Academic Year Program in America)
(AYP) รุ่นที่ 9

ประจำปี 2020-2021

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดเดินทางเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยแบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-
 1. แบบใช้ทุนสมทบจากผู้ปกครองชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.-บาท(ขณะนี้เหลือโควต้าเพียง 2 คน) นักเรียน-ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อโทร 02-374-1300 หรือสายด่วน 086-321-1212
 2. แบบขอรับทุนสนับสนุน จากการสอบชิงทุน ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน และทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน นักเรียนที่สนใจสอบชิงทุน สามารถสมัครทางออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง
 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์(ในวันเดินทาง)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงผลการเรียน(Transcript) 3 ปีย้อนหลัง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด จัดสอบโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • มีประวัติเป็นเอกสารการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิด(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ หรือสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าสมัครสอบ 
 • เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ​ประกาศผลสอบ พร้อมประกาศผลทุนที่นักเรียนจะได้รับ(เฉพาะบางทุนที่สามารถประกาศผลได้ทันที)
 • ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ งวดแรก และงวดต่อๆ ไป
 • เตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ ทั้งความพร้อมด้านภาษา และด้านอื่นๆ
 • เข้าค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยน ก่อนออกเดินทาง
 • ปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน พร้อมผู้ปกครอง
 • รับมอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
 • สัมภาษณ์วีซ่านักเรีนนแลกเปลี่ยน ณ สถานฑูตย์สหรัฐอเมริกา
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา

การสมัคร เข้าร่วมโครงการ

 1. โครงการฯ มีทุนให้กับนักเรียนที่สนใจจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน(ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ), ทุนสบทบค่าตั๋วเครื่องบิน และทุนสมทบค่าโครงการ
 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.worantex.com หรือ www.thaistudentexchange.com หรือกรอกใบสมัครทางไลน์ @Weducation นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงได้ที่โรงเรียน/สถาบัน เฉพาะโรงเรียน/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ ทาง E-mail  หรือช่องทางอื่น เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP)
 4. ชำระค่าสมัครสอบ 200.-บาท และส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์ education@worantex.com หรือ Line ID : @Weducation
 5. เดินทางมาสอบในวันที่กำหนด หรือนัดสอบในวันที่นักเรียนสะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 6. วันสอบ  แต่ชุดนักเรียน พร้อมนำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม ใช้เวลาสอบประมาณ 1.5 - 2 ชั่งโมง และประกาศผลการสอบภายในวันสอบ หรือภายใน 1-2 วัน

สมัครสอบทางออนไลน์ ได้ที่ 


 

heartกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา 2563heart

 


กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 


ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

สามารถชำระเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดังต่อไปนี้.-    

 
ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 173-2-38638-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 009-0-25414-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 022-3-83514-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 061-0-22167-1
 
 

กำหนดการสอบ(สนามสอบกรุงเทพฯ)

กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 9 (2020-2021)
 
 

วันที่

เวลา

21 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-11.00 น.

 
หลังจากนักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ
น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถรอฟังผลสอบได้ทันที หลังจากที่สอบเสร็จ
วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ
นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 
 

สถานที่สอบ

 

สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ดูแผนที่ 

 

ข้อสอบ

 ข้อสอบ ELTiS Test ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหรือข้อสอบ W-Test(ข้อสอบภายใน จัดเตรียมโดยคณะอาจารย์โครงการ)


 

ประกาศผลสอบ

 

ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน 

 


รายละเอียดทุนสนับสนุน สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP สหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 9)

 

ทุนประเภทที่ ทุนที่ได้รับ มูลค่า จำนวนทุน มูลค่ารวม
1 ทุนค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา ฟรี 400,000.- 1 400,000.-
2 ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-อเมริกา)  50,000.- 2 100,000.-
3
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
50,000.- 2 100,000.-
4
ทุนส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินไป-
กลับ
(กรุงเทพฯ-อเมริกา)
30,000.- 5 150,000.-
5
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
20,000.-

15*

300,000.-
6
ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
10,000.- 20* 200,000.-
รวม 45 1,250,000.-
หมายเหตุ * ทุนประเภทที่ 5-6 รวมจำนวน 35 ทุน หรือจำนวนตามโควตาที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน กำหนด(อาจน้อยกว่า หรือมากกว่า 35 ทุน)
เกณฑ์การสอบคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
 
ประเภททุน การคัดเลือก
ทุนประเภทที่ 1-3
ทุนประเภทที่ 1-3 (รวม 5 ทุน) ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
- คัดจากผู้ทำคะแนนได้ 85% ขึ้นไป 20 ลำดับแรก
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และหรือเรียงความความภาษาอังกฤษ
       -ลำดับที่ 1     จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 1 ( จำนวน 1 ทุน)
       -ลำดับที่ 2-3  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 2 (จำนวน 2 ทุน)
       -ลำดับที่ 4-5  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 3 (จำนวน 2 ทุน)
       -ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 4 (รวม 5 ทุน) หากมีผู้ได้รับทุนประเภทที่ 4 สละสิทธิ์
        หรือมีโควต้าทุนหรืออยู่
       -ลำดับที่ 11-20 จะได้รับสิทธิ์ ลำดับสำรอง (กรณีผู้ได้รับทุนฯ ลำดับที่ 1-10 สละสิทธิ์)
        หรือเลือกรับทุนประเภทที่ 5-6 ได้ หากมีโควต้าทุนเหลืออยู่
ทุนประเภทที่ 4
ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
– ผู้สมัครต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป (คัดจากผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 5 ลำดับแรก โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
ทุนประเภทที่ 5
ประกาศผลหลังสอบ หรือภายใน 3 วัน หลังสอบ
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 75% ขึ้นไป 15 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)
ทุนประเภทที่ 6
ประกาศผลหลังสอบ หรือภายใน 3 วัน หลังสอบ
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 70% ขึ้นไป 20 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)

ผู้ที่ทำคะแนนได้ 85% และ 80% ขึ้นไป สามารถยืนยันรับทุนประเภทที่ 5-6 (ตามโควตาที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น) ได้ทันที โดยยังคงมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกทุนลำดับที่ 1-4 ตามปกติ
 
เงื่อนไขทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP
 1. นักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุนจะต้องอ่านเงื่อนไข-ทำความเข้าใจในเงื่อนไข และยอมรับในเงื่อนไขทุน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 2. นักเรียนที่ได้รับทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
 3. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 จะต้องจัดทำ Report และหรือเรียงความการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขณะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับจัดส่งในเวลาที่กำหนด เพื่อทางโครงการจะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 4. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภท 1-3 ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการจะต้องทะยอยจัดส่งภาพถ่าย/วีดีโอ ขณะเข้าร่วมโครงการ ให้กับโครงการ เพื่อทางโครงการจะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
 5. นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
กำหนดการสอบชิงทุน
 1. เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. กำหนดสอบชิงทุนทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/เรียงความ(20 คน) สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 10 มกราคม 2563
 4. กำหนดสอบสัมภาษณ์/เรียงความ สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 18 มกราคม 2563
 5. ประกาศผลผู้ได้รับทุน ประเภทที่ 1-4 วันที่ 31 มกราคม 2563
 6. ทุนประเภทที่ 5-6 ประกาศผล หลังจากสอบเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง โดยจะมีจดหมายแจ้งผลให้กับนักเรียน-ผู้ปกครองโดยตรง
 

สอบถาม ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ติดต่อ : 

สายด่วน 086-321-1212

โทร 02-374-1300 ต่อ 220 

id : @weducation, weducation

education@worantex.com

 

 

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @Weducation
Line ID weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/thaistudentexchange
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2020 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.