Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่น 10(ปี 2021-2022) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท และทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กำหนดสอบชิงทุนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   ประกาศสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ปี 2020 (ทุน AYP รุ่นที่ 9)   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม (5 เดือน)   โควต้านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ1 เทอม (5 เดือน)  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
 
 
คุณสมบัตินักเรียน
 
           
 

เริ่มเรียน: เริ่มเรียน สิงหาคม 2560  
อายุ
:  นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18.6 ปี
เรียนภาษาอังกฤษ 3 ปี : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

จดหมายนักเรียน: ต้องเขียนข้อมูลโดยความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ต้องไม่ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้.- นามสกุล, ที่อยู่อีเมลล์, ที่อยู่, วันเกิด, ชื่อผู้ปกครอง, ชื่อโรงเรียน, เฟชบุ๊ค, โซเชียลอื่นๆ, เมืองที่นักเรียนอยู่)
ระดับชั้นปีแบบอเมริกา: อยู่ช่วงระหว่างเกรด 9th, 10th, 11th, หรือ 12th และต้องไม่จบการศึกษาก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา: B- หรือมากกว่า (เกรดที่ผ่านมาห้ามมี D หรือ F) เกรดภายใน 3 ปีต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละปี (ผลการเรียนต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ELTIS: ผลการทดสอบ ELTIS ต้องได้คะแนน 222 คะแนนหรือมากกว่า
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ: 6 คะแนนหรือมากกว่า
อาการทางจิต: ไม่รับนักเรียนที่มีผลตรวจทางการแพทย์ว่าเป็น (สมาธิสั้น, สองอารมณ์, มีอาการทางจิต, โรคซึมเศร้า และอื่นๆ)
โรคภูมิแพ้: เราไม่รับนักเรียนที่เป็นภูมิแพ้สัตว์เลี้ยง (แมว หรือสุนัข) และไม่รับนักเรียนที่เป็นโรคหอบหืด
การฉีดวัคซีน: ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่นักเรียนจะเดินทาง)
             
 
 
รูปถ่ายพาสปอร์ตและใบสูติบัตร
 
          รูปถ่ายใบสมัคร: กรุณาติดรูปนักเรียนที่ยิ้มในใบสมัครด้วย
หมายเหตุ: สามารถใส่รูปที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม ไม่มีผมปรกหน้า, ใส่แว่น, หรือสัก เพื่อหาครอบครัวอุปถัมภ์ได้ง่ายขึ้นด้วย
          ให้สัมภาษณ์เป็นความลับ: ให้แน่ใจว่าวันที่สัมภาษณ์ไม่ใช่วันเกิดนักเรียน
          เที่ยวบิน: นักเรียนต้องมีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วนั้นต้องเป็นแบบ round trip และสามารถเปลี่ยนวันที่กลับได้ เพราะบางโรงเรียนเวลาเปิด- ปิด ไม่เหมือนกัน

 
 
 
                            
 
การปฎิบัติสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างมากในการฝึกภาษา
การทำกิจกรรม: นอกจากจะช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังจะช่วยให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ดีอีกด้วย
การเข้าโบสถ์: นักเรียนที่เข้าโบสถ์ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์จะสามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้เร็วขึ้น หลายๆโบสถ์มักมีกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นที่เป็นกลุ่ม ในสังคมมีนักเรียนจำนวนมาก โบสถ์มักจะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวและกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สามารถเข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ดี

 
                           
 
 
กำหนดการรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม
 
 • รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งปิดรับสมัคร
การรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาแบบ 1 เทอม
 • รับสมัคร ทางออนไลน์
         
วันสอบ และสถานที่สอบภาษาอังกฤษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม
 • จะมีการสอบในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (หากนักเรียนไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการในวันอื่นได้)
 • สถานที่สอบ Worantex ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทมฯ 10240
ประกาศ ผลสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม 
- ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน

การรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม
 • กำหนดการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักเรียนแต่ละคนทราบ พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินจำนวน 30,000.- บาท 
 
ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
 • ค่าเล่าเรียนศึกษาต่อปี : 250,000.-บาท(ระยะเวลา 5 เดือน ต่อ 1 เทอมการศึกษา)
 • แบ่งการชำระเป็น 2 งวดและขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้.-
 1. ชำระเงินงวดที่ 1 เป็นค่าลงทะเบียน จำนวน 30,000.-บาท(ยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากตอบรับ)
 2. ชำระเงินงวดที่ 2 เมื่อยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมส่งเอกสาร จำนวน 230,000.-บาท
สำหรับนักเรียนที่สามารถทำคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะมีสิทธิ์ได้ทุน ดังต่อไปนี้.-
ประเภททุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 6 แบบ 1 เทอมการศึกษา
 • ทุนสมทบค่าโครงการ 20,000.-บาท จำนวน 1 ทุน สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ 85% 
กำหนดการอื่นๆ
 1. นักเรียนจะต้องเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 2. เข้าร่วมปฐมนิเทศ หน้าที่และความรับชอบสำหรับนักเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
 3. เดินทางเข้าร่วมโครงการช่วงเดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป
เงื่อนไข
 • ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่คืน (Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • นัก เรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ ELTIS TEST เพื่อวัดระดับความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง **กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะไม่สามารถเข้าโครงการได้ แต่นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมโครงการประเภท Full Fee program or holding F-1 Visa.
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งเทอมการศึกษา
 • ที่พักกับครอครัวอุปถัมภ์ รวมอาหาร
 • ประกันสุขภาพตลอดโครงการ
 • เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน 
 ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ประมาณ $200-$300 US.
 • อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติมจากกิจกรรมทางโรงเรียน 
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กรณีสำหรับนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
 • ค่าวีซ่า และ Sevis fee
 ค่าสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา แบบ 1 เทอม
 • ค่าสมัคร 300.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ
 • พร้อม ส่งหลักฐานโอนค่าสมัครสอบทางเมล์ education@worantex.com หรือทางไลน์ ID : @weducation  พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสอบ มาที่หมายเลข 02-374-2600 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2374-1300 ต่อ 220,230
 • สามารถ โอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนายคณิต ต้นโพธิ์ ตามธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้.-

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว. องครักษ์ เลขที่บัญชี 283-2-00013-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขที่บัญชี 009-0-20887-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-61117-7

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 061-0-13225-3
 

พิเศษ นักเรียนที่สอบ ELTIS TEST ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ยินดีสมทบทุน เป็นค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ อเมริกา ฟรี(ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ชำระค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาแบบ 1 เทอม ด้วยบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร(ไม่ชาร์จ)

 
สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ 02-374-1300 ต่อ 220
ต่อแผนกการศึกษาต่างประเทศ พี่น้ำ
สายด่วน โทร 086-321-1212
สอบถามทางไลน์ ได้ที่ @Weducation


 

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @Weducation
Line ID weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/thaistudentexchange
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2020 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.