Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่น 10(ปี 2021-2022-2023) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท และทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ กำหนดสอบชิงทุนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   ประกาศสอบชิงทุนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   รายละเอียดการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 10   ประเภททุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน   เงือนไขทุน   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10  
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP ปี 2020 (ทุน AYP รุ่นที่ 9)  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
 
 ประกาศรายชื่อผู้นักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 9 ( 2020 )
AYP SCHOLARSHIP 2020
 
ทุนประเภทที่ 1 ทุนค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี (1 ปีการศึกษา) มูลค่า 400,000.-บาท
 
No Name School จังหวัด
1 ด็กหญิง ลภัสดา ภูษิตปกรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


ทุนประเภทที่ 2 สมทบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพ-อเมริกา) มูลค่า 50,000.-บาท
 
No Name School จังหวัด
1 นางสาว นันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
2 เด็กหญิง อาจาริยา ชิโนมี สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

ทุนประเภทที่ 3 สมทบค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (1 ปีการศึกษา) มูลค่า 50,000.-บาท
 
No Name School จังหวัด
1 นางสาว ณัฏฐกันย์ หอมทอง ราชินี กรุงเทพมหานคร
2 เด็กหญิง สุมิตตา ภูวรัชมังคลา โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
3 นาย Adithep Thammashote  สาธิตคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว เพียงออ วิจิตรบัณฑิตกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 
เงื่อนไขทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP
 
1.ต้องอ่านเงื่อนไข-ทำความเข้าใจในเงื่อนไข และยอมรับในเงื่อนไขทุน รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
2.นักเรียนที่ได้รับทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุน อาทิ ค่าธรรมเนียม การยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน,ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
3.นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 จะต้องจัดทำ Report และหรือเรียงความการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขณะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับจัดส่งในเวลาที่กำหนด เพื่อทางโครงการจะได้นำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนรุ่นถัดไป
4.นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
5.นักเรียนที่ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในรุ่นถัดไป
6.นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องจองตั๋วเครื่องบินกับทางโครงการ
7.นักเรียนที่ได้รับทุนต้องมีประวัติ และหลักฐานการฉีดวัคซีน(สมุดวัคซีน) เป็นไปตามเงื่อนไขที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด พร้อมกับจัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด

8.น้องที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ทุนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นทั้งหมดร่วมกันได้
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน
 
นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับทุน กรุณาติดต่อโทรมายืนยันกับทางโครงการ เพื่อที่จะเตรียมเอกสารเป็นลำดับถัดไป ภายในวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 📲
ที่ 02-374-1300 ต่อ 220 หรือ  086 321 1212
 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @Weducation
Line ID weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/thaistudentexchange
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.