แคมป์ทัวร์ ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ฝึกทัษะการเรียนรู้พร้อมผจญภัยใกล้กรุง, ปทุมธานี
สายการบิน รถตู้ VIP (เส้นทางกรุงเทพ - ปทุมธานี)
ราคา 7,500.- บาท  
กำหนดการ
วันที่ 19 - 21 เมษายน 2562
รายละเอียด   

English Study and Adventure Camp (3 วัน 2 คืน)
 

 
 

วันที่ 19-21 เมษายน 2562
ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม


 
 • กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กิจกรรมนันทนาการ เพื่อฝึกการพูด, การสร้างความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
 • กิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ, การอยู่กับผู้อื่น, ฝึกความสามัคคี และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


ราคาเพียง 7,500.- บาท เท่านั้น

 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 
 • อาหาร 10 มื้อ (บุฟเฟต์ - เซ็ตโต๊ะ)
 • ที่พัก 4 วัน 3 คืน
 • กิจกรรมฐานบก - ฐานน้ำ 2 วัน
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
 • เสื้อแคมป์ 1 ตัว
 • รถรับ – ส่ง เส้นทางกรุงเทพ – ปทุมธานี
 • ค่าประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ
 • ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรเเกรม


คุณสมบัติผู้สมัคร​

1. นักเรียนอายุ 12-18 ปี
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. มีความประพฤติดี

 


วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ชัดเจน
2. ส่งเอกสารการชำระค่าแคมป์ 7,500.- บาท ได้ที่ education@worantex.com หรือ LINE ID : weducation
3. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
 


การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
 • เสื้อผ้าสำหรับการใช้ชีวิต 4 วัน 3 คืน
 • อุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัว
 • ชุดลำลองสำหรับกิจกรรมฐานบก-น้ำ จำนวน 2 ชุด
 • รองเท้าแตะ และรองเท้าผ้าใบ
 • อุปกรณ์ในการทำการแสดงความสามารถพิเศษ(กลุ่ม)
 • ยาประจำตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาในการรักษา