แคมป์ทัวร์ London Summer Camp (14 Mar - 11 Apr 2018)
สายการบิน Qatar Airways (หรือสายการบินใกล้เคียง)
ราคา 180,000  
กำหนดการ
14 มีนาคม - 11 เมษายน 2561
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด   

 

London Summer Camp (14 Mar - 11 Apr 2018)


ซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์
พัฒนาทักษะ พร้อมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจ

HILIGHTS

Luzern – Grindelwald – Lauterbrunnen – Interlaken - Centre of English Studies – Bigben & St.James Park - Tower Bridge - London Eye – Camden Market – Cambridge - Oxford - Millennium Bridge – Victoria Albert Museum – Stonehenge - Harrods –  National History Museum – British Museum - Greenwich - Chelsea Stadium

 

      

 

สถาบัน Centre Of English Studies(CES)


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ และได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และชื่อเสียงของสถาบันโดยครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการอบรมในด้านการสอนมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยได้รับรางวัลต่างๆมามากมาย โดยในปี 2007 CES ได้รับรางวัล Star English Language School in Europe ทั้งนี้ CES ยังได้รับการรับรองจาก British Council , English UK และ IALC อีกด้วย

CES มีห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งหมด 22 ห้องในช่วงซัมเมอร์ โดยภายในตัวอาคารถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน มีห้องโสตศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์มัลติมีเดียที่มีซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้อาคารเรียน ยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน อาทิ Internet Wi-Fi และห้องสมุด

หลักสูตรการเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00น. - 13.00น. (รวม 20 บทเรียน) หลักสูตร Standard General English เข้าเรียนเฉพาะช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยให้นักเรียนได้มีเวลาว่างในช่วงบ่าย เพื่อจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อทัศนศึกษา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (ช่วงเช้าการเรียนจะแยกเป็น 2 ส่วนโดยอาจารย์ 2 ท่านตามวิชานั้น ๆ ) ในส่วนแรกจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงความถูกต้องของนักเรียนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ , การอ่านและการเขียน และจะเรียนในหนังสือเป็นหลัก โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาจากสมุดงาน และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ เพื่อประกอบการเรียน ส่วนที่ 2 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารโดยภาพรวม และความคล่องแคล่วของนักเรียนโดยมุ่งเน้นที่การฟัง , การพูดของนักเรียน , คำศัพท์ และการรวมบทเรียนในส่วนแรกของช่วงเช้า นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ฝึกออกเสียงและเรียนรู้เกี่ยวกับความยากในการออกเสียงและปรับปรุงภาษาที่นักเรียนจะใช้ในสถานการณ์จริง


ที่พักและอาหาร

น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย ทั้งนี้ทางครอบครัวชาวอังกฤษจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้มื้อเช้าและมื้อเย็น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้องๆในทุกด้าน รวมถึงการเตรียมซักผ้าให้น้องๆอีกด้วย สำหรับตอนเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดการ เตรียมจัดหาให้

การเดินทางมาโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทาง โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่ง ได้รวมค่าเดินทางรถบัสรายเดือนให้กับน้องๆเพื่อให้เดินทางกันได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 
รายละเอียดโปรแกรม

- เรียนภาษาอังกฤษครึ่งวันเช้า ในวันจันทร์ถึงศุกร์ที่สถาบัน Centre Of English Studies(CES)
- ฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆในกรุงลอนดอน  ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ อาทิ Tower Bridge, London Eye, Oxford Street, British Museum, สนามฟุตบอลทีมเชลซี และสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
- ฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวอังกฤษ
- ทัศนศึกษาสุดสัปดาห์เต็มวันรวม 4 ครั้งยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของนักเรียน
-
Oxford Day Tour เมืองเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม และมีมหาวิทยาลัย     อ็อกฟอร์ดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ
Cambridge Day Tour เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนานในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก
- ตื่นตาตื่นใจกับ
Stonehenge สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-
Brighton Day Tour แหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้

ค่าโปรแกรมรวมค่าใช้จ่าย

- ค่าตั๋วเดินทางไป – กลับ ด้วยสายการบินการ์ต้า แอร์ไลน์ หรือเทียบเท่า(กระเป๋าเดินทาง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
- ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ (Host Family) โดยจะมีนักเรียน 2 คนต่อหนึ่งห้อง พร้อมค่าซักเสื้อผ้า

- ค่าอาหารทุกมื้อตลอดโครงการ โดยในมื้อเช้า และมื้อเย็นนั้นจะเป็นอาหาร ที่จัดให้โดยครอบครัวชาวอังกฤษ และในมื้อเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดการเตรียมจัดหาให้
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และทัศนศึกษา
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตลอดโครงการ
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Centre Of English Studies(CES)
- ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตลอดโครงการ
ค่าประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ
- ค่าดำเนินการและค่าวีซ่าของประเทศอังกฤษ
- การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและเสื้อยืดของโครงการ

- ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรเเกรม

 
วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ชัดเจน

2. สำเนาพาสปอร์ต

3. เอกสารการโอนเงินมัดจำ 50,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสมัคร

4. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง

5. ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ค่าใช้จ่าย  180,000 บาท

 

ตารางกิจกรรม